Snekre preken

Kunsten å snekre en preken

Kunsten å snekre en preken er et prostibasert kurs som vil bidra til bedre prekener og postivt læringsmiljø i prostiet.

Kunsten å snekre en preken – med prostiet som verksted, regional tilrettelegging (10 stp)

Periode høsten 2017 - våren 2018.
Kurset lyses ut med søknadsfrist 15. mars 2017.
Søkere registrert i Kompetansekartet søker via dette.

Målsetting

Etter fullført kurs skal den enkelte deltaker ha:

  • god evne til å beskrive prekener ut fra et performativt, retorisk og teologisk perspektiv
  • god evne til å utvikle prekener med vekt på god struktur og frihet fra manus

Metodikk

Kurset gir anledning til å arbeide kreativt med egen prekenprosess. Snarere enn å vurdere kollegers prekener legges det vekt på å analysere prekener ved hjelp av beskrivelsesverktøy, samt utvikle egen muntlig formidlingsevne.

Undervisningsformer: erfaringsrefleksjon, kollokvier, øvelsesgrupper, seminar, forelesninger, workshops, litteraturstudier.

Permisjon

10 studiepoeng tilsvarer normalt 5-6 ukers arbeid. Vi legger til grunn at prostilagssamlingene og noe for- og etterarbeid til disse gjøres innen ordinær arbeidstid. Prost og lokallagsleder må bli enige om hvordan en tar ut permisjons­dager.
 

Mer informasjon

Kontakt Inge Westly (faglig ansvarlig), tlf. 22 59 05 93

Her finner du mer utfyllende informasjon om kurset.

OBS: Dette kurset benytter fremdeles Fronter, lag et bokmerke av følgende lenke så du har det til senere bruk:
https://fronter.com/mf