illustrasjon samtale

Arbeidsveilederutdanning (AVU)

Ønsker du å være arbeidsveileder i kirken? Vi tilbyr utdanningen, som er godkjent av Nasjonalt fagråd for arbeidsveiledning. 

Fakta: 

Kursledere:

Lars Johan Danbolt
Professor i praktisk teologi

Gry Stålsett
Førsteamanuensis II i rel.psyk

Arne Børresen
Arbeidsveileder

Deltidsstudium

Fra høsten 2016 tilbyr MF Kirkelig arbeidsveilederutdanning (AVU). Studiet tilsvarer ett års utdanning på heltid (60 studiepoeng), men er tilrettelagt for et løp over tre år. Studiet er samlings- og nettbasert med en obligatorisk samling på fire dager hvert semester. Kurset er godkjent av Nasjonalt fagråd for arbeidsveiledning. 

Mellom seminarene skal kandidaten drive en arbeidsveiledningsgruppe (ABV-gruppe) over fire semestre. Emnet kan inngå med 60 stp i erfaringsbasert master i praktisk teologi. AVU har som mål å utdanne kompetente arbeidsveiledere til Den norske kirke og andre kirkelige sammenhenger.

Undervisningsinnhold

  • Undervisningen har en praksisnær profil med et helhetssyn på mennesket og på læring/utvikling som inkluderer kognitive, affektive, eksistensielle og handlingsorienterte aspekter.
  • Kurset skal gi kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gir kandidaten bevissthet om ABVs teorigrunnlag og metodikk, samt evne til å planlegge, gjennomføre og vurdere ABV-forløp.
  • Et sentralt fokus er på veilederidentitet og rolleforståelse, veiledningskontekst, bevissthet om egne forutsetninger, evne til dialogisk kommunikasjon og evne til å drive veiledning i et komplekst kirkelig arbeidsliv.

Undervisningsuker
Kursuke 1:    Tirsdag 1. – fredag 4. november 2016 – MF
Kursuke 2:    Tirsdag 21. mars – fredag 24. mars 2017 – Modum Bad
Kursuke 3:    Tirsdag 24. oktober – fredag 27. oktober 2017 – El Campanario, Spania
Kursuke 4:    Tirsdag 10. april – fredag 13. april 2018 – Modum Bad
Kursuke 5:    Tirsdag 30. oktober - fredag 1. november 2018 – sted uavklart
Kursuke 6:    Tirsdag 12. februar – fredag 15. februar 2019 – Oslo
Kursuke 7:    Tirsdag 11. juni – fredag 14. juni 2019 – Modum Bad

Kursavgift
Kursavgift dekker opphold og måltider. Kursavgiften dekker ikke reise. 10 studiepoeng tilsvarer ca 6 ukers fulltids studium. Det anbefales å søke arbeidsgiver om permisjon for kursukene, samt tid til forberedelse og etterarbeid knyttet til samlingene. I semester 2-4 er det også nødvendig å sette av tid til å drive en ABV-gruppe. Det siste semesteret skal det skrives en oppgave. 

Kurset er nå fulltegnet.

Her finner du hele emnebeskrivelsen.

Presteforeningen om AVU.

Oppstart av kurset forutsetter minimum 15 deltakere.