Snitt fra “Skolen i Athen” (1509-1511) av Rafael

Etikk og filosofi

Etikk og filosofi gir god kunnskap om sentrale spørsmål i etikk og filosofi, etiske grunnlagsspørsmål og ulike måter å begrunne etikk på.

Søknadsfrist
15. juni (oppstart i august) 
Løpende opptak fram til studiestart ved kapasitet.

Søk om opptak

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse (for personer over 25 år).

Semesteravgift
Kr. 5000 inkl. avgift til SiO

Etikk og filosofi (KRLE1031) er et videreutdanningsemne på bachelornivå. Undervisningen er lagt til lørdager, og kan fint kombineres med jobb. Emnet er åpent for alle interesserte, men er særlig relevant for lærere i grunnskolen og videregående skole.

Emnet inngår i Deltidsstudier i KRLE. KRLE1031 gir i kombinasjon med Religioner og livssyn (KRLE1011), Bibelen: tekst og kultur (KRLE1021) og Kristen tro og tradisjon (KRLE1041) grunnleggende kunnskaper om sentrale temaer i skolens religions- og livssynsfag. Det undervises i ett emne på 15 studiepoeng hvert semester. Du velger selv hvor mange emner du ønsker å ta, og om du vil starte høst eller vår.

Som student på Etikk og filosofi vil du:

  • Få god kunnskap om sentrale spørsmål i etikk og filosofi.
  • Få kunnskap om etiske grunnlagsspørsmål og ulike måter å begrunne etikk på. 
  • Få kjennskap til likheter og forskjeller mellom ulike religioner og livssyn når det gjelder etisk tenkning.
  • Bli kjent med hvordan sentrale tenkere har besvart grunnleggende spørsmål knyttet til virkelighetsforståelse, erkjennelse og hva et menneske er.
  • Få forutsetninger for å kunne resonnere etisk og filosofisk i arbeid med konkrete problemstillinger knyttet til aktuelle spørsmål som bærekraft og klimakrise, menneskeverd og teknologi, ulike måter å leve sammen på, menneskeretter, demokrati og medborgerskap.
  • Bli kjent med ulike aspekter ved kritisk tenkning.
  • Oppøve evnen til å drøfte etiske og filosofiske spørsmål på en saklig måte

Se hele emnebeskrivelsen.

Undervisning
Det blir undervisning seks lørdager fra kl 09.30-16.00: 22. august, 5. september, 19.september, 17. oktober, 31.oktober, 14.november. Undervisningen finner sted på Majorstuen i Oslo eller på nett dersom det fortsatt er Koronatiltak i Norge. Det er ikke pliktig oppmøte eller noen obligatoriske innleveringsoppgaver. Det er en fire timers skoleeksamen 27. november. MF bruker Canvas som kontaktledd med den enkelte student.