Erasmus+

Det teologiske Menighetsfakultet er full deltaker i Erasmus+, og har for perioden 2014-2020 fått tildelt ECHE charter.

Fakta: 

Erasmus ID:
N OSLO40

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) 2014-2020:
29689-LA-1-2014-1-NO-E4AKA1-ECHE

Erasmus Policy Statement

Alle nivåer ved institusjonen er involvert i Erasmus+, mens internasjonalt kontor koordinerer all aktivitet finansiert av Erasmus stipender samt Erasmus avtaler

Institusjonell koordinator
Har løpende kontakt med Nasjonal Koordinator (SIU) og deler ut mobilitetsmidler innenfor de ulike periodene. Koordinatoren administrerer alle samarbeidsavtalene, søker om midler og rapporterer aktiviteter:

Leder for Erasmus+ ved MF, Bjørn Lyngroth: Bjorn.Lyngroth@mf.no

Avdelingskoordinatorer
Gir akademisk veiledning for innkommende og utreisende Erasmus utvekslingsstudenter og er utnevnt av avdelingsrådene.

Avdelingskoordinatorene er:
Avdeling for Teologi og Historie:
Avdelingsansvarlig, Marthe Bogen: Marthe.Bogen@mf.no

Avdeling for Religion og Samfunn:
Avdelingsansvarlig, Berit W. Hillestad: Berit.W.Hillestad@mf.no

Avdeling for Religion og Pedagogikk:
Avdelingsansvarlig, Mona Bø: Mona.Bo@mf.no