Studere teologi på MF

Er du interessert i teologi og kristendom?

MF er det største teologiske miljøet i landet, og tilbyr et bredt spekter av teologiske fag.
Som teologistudent får du solid forståelse av bibelske studier, systematisk teologi og kirkehistorie.
Du kan studere teologi i rammen av ulike kirkelige tradisjoner, for eksempel luthersk, pentekostal eller metodistisk.

Teologistudier gir deg muligheten til å jobbe i ulike organisasjoner og i kirken.

Tar du profesjonsstudiet i teologi, utdanner du deg til prest, og er sikret jobb etter endt utdannelse.

Aktuelle studier:
- Bachelor i teologi
- Bachelor in Theology, Religion and Society
- Profesjonsstudiet i teologi
- Master i teologi
- Master i metodistisk teologi

Søknadsfrist: 
Bachelorprogrammene: 15. april
søk via Samordna opptak

Masterprogrammene: 1. juni 
søk via Søknadsweb