Engasjer deg!

Vær med på å påvirke din og andres studiehverdag!

Det er mange måter å engasjere seg i studentdemokratiet på. Alt fra å være emnetillitsvalgt til å stille til valg i Studentrådet. Det er altså mye spennende å finne på. Lenger ned på denne siden kan du finne mer informasjon om hva vervene innebærer.

Ønsker du å stille til valg i Studentrådet?

Ønsker du eller noen du kjenner kunne tenke deg å stille til valg i Studentrådet? Da vil valgkomitéen gjerne snakke med deg! Valgkomitéen er satt ned av Allmøtet og er alltid på jakt etter kandidater til Studentråds-valgene .
Det er valg hvert semester; på høsten velges nestleder/fagpolitisk ansvarlig, miljøansvarlig, og religion og samfunnsmedlem, mens på våren er det leder, studentpolitisk ansvarlig , internasjonalt ansvarlig og teologi og historiemedlem som står for tur.

Emnekontakt

Studenttillitsvalgte på emnenivå

Hvert semester tilbyr MF emner innenfor teologi, religion samfunnsfag og pedagogikk. Disse emnene har hver sin emneansvarlig som har som oppgave å gjennomføre emnet, sette opp pensum, oppgaver og eksamen. I tillegg har de ansvar for evaluering av emnet. For å sikre kvaliteten i emnene er studentperspektivet viktig, derfor velges det en emnekontakt i hvert emne. En emnekontakt er et mellomledd mellom studentene og emneansvarlig på den ene siden, og Studentrådet på den andre siden:

  • kontaktperson for studentene på emnet; en som kan videreformidle for eksempel spørsmål, klager eller andre henvendelser til emneansvarlig. 
  • ressurs for emneansvarlig; en person emneansvarlig kan forhøre seg med, for eksempel dersom hun eller han ønsker innspill fra studentene. 
  • Studentrådets kontaktperson; en som kan formidle saker og problemstillinger til Studentrådet, og en som Studentrådet kan henvende seg til.

Leder

Leder Studentrådets arbeid, og sitter i MFs styre. Leder forbereder SR sine møter, tar i mot henvendelser fra alle studenter, er daglig leder for SR sine ansatte, har ansvaret for informasjon og promotering av SR sitt arbeid og har hovedansvar for allmøtene for å nevne noe.

Nestleder/fagpolitisk ansvarlig

Nestleder er leder i leders fravær.
Fagpolitisk ansvarlig koordinerer arbeidet med avdelingsråd, har overordnet ansvar for faglige arrangementer og følger opp emneevalueringer. Fagpolitisk ansvarlig har også ansvaret for emnetillitsvalgordningen.

Studentpolitisk ansvarlig

Leder Studentrådets studentpolitiske arbeid. Studentpolitisk ansvarlig er ansvarlig for kontakt med Norsk studentorganisasjon (NSO), Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og Velferdstinget i Oslo (VT).

Miljøansvarlig

Leder Studentrådets miljøarbeid. Har hovedansvar for Studentrådets tildelingsmidler, kontakt med kantina, og et overordnet ansvar for arrangementer og at det er et godt sosialt miljø på MF.

Internasjonal ansvarlig

Leder Studentrådets arbeid opp mot internasjonale studenter. I dette vervet er det ønskelig at studenten er internasjonal, men ikke et krav. Vervet ble opprettet i 2016 for å kunne integrere nasjonale og internasjonale studenter på en bedre måte. Personen har ansvar for at alle styringsdokumenter blir oversatt, og at all kommunikasjon ut av er tilgjengelig for alle studenter på MF. I tillegg sitter internasjonal ansvarlig i internasjonalt utvalg på MF.

Medlem for religion, skole og samfunn

Representerer studentene på religion-, skole- og samfunnsfagsstudier og sitter fast i avdelingsrådet for religion, skole og samfunn.

Medlem for teologi og kirkelig utdanning

Representerer studentene på teologi og kirkelige utdanninger, og sitter fast i avdelingsrådet for teologi og kirkelig utdanning.