Engasjer deg!

Vær med på å påvirke din og andres studiehverdag!

Det er mange måter å engasjere seg i studentdemokratiet på. Alt fra å være emnetillitsvalgt til å stille til valg i Norsk studentorganisasjon. Det er altså mye spennende å finne på. Mer om ulike måter å engasjere seg på finner du til venstre i menyen.