Wartburg Thelogical Seminary

Wartburg Theological Seminary, IA, USA

Info: 

Språk:  Engelsk

Land: USA

By: Dubuque, Iowa

Søk her

Mer info her

Norsk Utenriksstasjon: info her

Universitet: Wartburg Theological Seminary, Dubuque, Iowa, USA

Generelt: Wartburg Theological Seminary er et luthersk seminar i Dubuque, Iowa

Offisiell side: http://www.wartburgseminary.edu/

Søknadsfrist MF:
15. oktober for vårsemesteret
15. februar for høstsemesteret
Søk på studier i utlandet her

Søknadsfrist eksternt: http://www.wartburgseminary.edu/template_FutureStudents.asp?id=257

Type avtale: Bilateral avtale

Type Stipend/støtte: Vanlig støtte fra Lånekassen, pluss ekstra reisestøtte.

Gratis/betal: 1 gratisplass

Kontaktperson universitet: Amy Current, Dean for Vocation, acurrent@wartburgseminary.edu

Kontaktinfo, MF: Internasjonal@mf.no

Hvem kan søke? Teologi, bachelor, master

Muligheter for bolig: Wartburg stiller med boplass på campus.Se her for utfyllende informasjon: http://www.wartburgseminary.edu/template_FutureStudents.asp?id=49