University of California, Berkeley

MF har nettopp inngått en utvekslingsavtale med University of California, Berkeley (UCB). Dette er et av de beste og mest prestisjefulle universitetene i USA, og Universitetet ble grunnlagt i 1868. Campus er midt i hjertet av Berkeley, i San Francisco Bay.

Info: 

Språk: Engelsk

Land: USA

By: Berkeley, CA

Søk her

Mer info her

Norsk Utenriksstasjon: info her

Avtalen er inngått mellom Department of Sociology, UC Berkeley og MF, noe som gjør det mulig for studenter ved bachelor i Religion, Kultur og Samfunnsfag + Lektorprogrammet å søke om søke om opphold våren 2018.

For mer informasjon om UC Berkeley, Department of Socilogy, følg denne linken: http://sociology.berkeley.edu/

For mer informasjon ved UC Berkeleys hovedside, følg denne linken: http://www.berkeley.edu/

Om avtalen
Utvekslingsavtalen er inngått mellom Department of Sociology, UC Berkeley og Det Teologiske Menighetsfakultet.

Hvem kan søke
Studenter fra Bachelorprogrammet i Religion, Kultur og Samfunn eller studenter fra Lektorprogrammet. Andre studieretninger kan også vurderes.

Studiemuligheter og valg av emner
Full studiebelastning vil være tre emner i løpet av semesteret, som gir uttelling tilsvarende 30 studiepoeng ved MF. Studenter er sikret plass på tre emner, men må sette opp en prioritert liste, fordi en ikke kan garantere at alle får alle ønsker oppfylt. Dette avhenger av samlet påmelding og tilgang på amerikanske studenter på emnene. Emneporteføljen kan variere noe fra år til år.

Undervisningsspråk
Engelsk. For studenter med eksamen fra videregående skole i Norge, eller Nord-Europa, eller med engelskspråklig bakgrunn (f eks fra Storbritannia, USA) vil vi gi dispensasjon fra å ta språkprøve.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet
Vårsemester: Begynnelsen av januar til midten av mai. NB! Utvekslingsavtalen gjelder kun for vårsemesteret.

Uttelling for studieoppholdet
15 credits ved UCB tilsvarer 30 norske studiepoeng (ECTS).

Skoleavgift
Bilateralavtale-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved MF for det semestret de er i utlandet. Studieavgiften ved UC Berkeley varierer fra år til år. Følg med på oppdatert memo fra Trond Petersen. Studentene må i tillegg dekke egne reise- og oppholdskostnader. Se Lånekassens nettsider for informasjon om stipender og støtte.

Muligheter for bolig
Studentene vil få informasjon om boligformidling fra Berkeley, men er selv ansvarlige for å skaffe bolig. 

Hvordan søke på dette studiet?
Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. september.  I tillegg må søkeren levere et «letter of motivation» til studieadministrasjonen ved MF (Ca. en A4 side - leveres til Bjørn Lyngroth).

Aktuelle nettsider

Hjemmesiden til University of California Berkeley
Utfyllende informasjon fra Kristi Bedolla (Memo)

Annet
For å studere i USA trenger du studentvisum, og du må ha mottatt opptaksbrev fra Berkeley før du kan søke visum. Se på ambassadens hjemmeside for mer informasjon.

Dersom du får støtte fra offentlige kilder (for eksempel Lånekassen) og får utstedt et J1 visum (visum for utvekslingsstudenter) må du vente to år etter oppholdet før du kan søke om permanent arbeids- eller oppholdstillatelse i USA.

Se også mer detaljert informasjon via linken til Berkeley over.

Forsikring: Fra og med vårsemesteret 2007 vil Berkeley godta den norske Folketrygden som fullverdig forsikring for UiO-studenter som reiser på denne avtalen. Det er dermed nå fritak fra den tidligere obligatoriske helseforsikringen som Berkeley formidler. Denne ordningen gjelder kun for studenter som reiser under denne avtalen, studenter som studerer i USA med støtte fra Lånekassen og studenter som har automatisk fulldekkende medlemsskap i Folketrygden. Hvis du ikke er norsk statsborger må du undersøke om ordningen gjelder for deg. Denne ordningen gjelder kun helseforsikring. All annen forsikring må studentene fortsatt ordne selv.

Økonomisk garanti: Vurderer du å søke på denne avtalen med Berkeley må du være oppmerksom på at lærestedet krever en økonomisk garanti som bevis på at du kan finansiere studieoppholdet ditt der. Lånekassen kan utstede en slik foreløpig vurdering av retten til støtte. Søknadsskjema for dette kan du laste du ned fra deres hjemmesider. Dette bør gjøres i god tid før søknadsfristen.

Kontaktpunkt

Faglig ansvarlig: Janicke Heldal Stray: Janicke.H.Stray@mf.no

Faglig veiledning: Mona Guldbrandsen Bø: Mona.G.Bo@mf.no

Administrativt ansvarlig, Bjørn Lyngroth: Bjorn.Lyngroth@mf.no