Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PRA1001: Practical training - teachers programme

Time schedule | PDF-version for print

General information | Course requirements | Final assessment | Course objective and content 


Person responsible for the course:Torbjørg Torp Nilssen (Torbjorg.T.Nilssen@mf.no)
Credit points (ECTS):0
Start of studies:Autumn
Study programme:
Department:Department of Education, Religion and Society

General information

Emnet er et kjerneemne i Lektorprogrammet. Det tas sammen med K1010, RL1010 og RL1015 i grunnstudier høst Lektorprogrammet. Emnet undervises i det første semesteret på Lektorprogrammet. Studentene på Lektorprogramets første semester blir automatisk oppmeldt i praksisemnet.
 
PRA1001 består av 5 dagers observasjonspraksis i skolen. Studenten skal være tilstede i ulike undervisningssituasjoner og vil få ferdigheter i å observere og analysere undervisningspraksis. Emnet legger spesielt vekt på skolemiljø, lærerrollen og samhandling med elevene.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • levere og få godkjent praksisjournal
  • få bestått praksis (jfr. Retningslinjer for praksisopplæring)
  • være til stede på forberedelse og oppsummering av praksis
  • delta i formell evaluering av studium og læringsmiljø i Canvas, dersom studiet blir gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til bestått eller ikke bestått.

Course objective and content

Kunnskap
Studenten har
  • kunnskap om skolemiljø og lærerrollen
 
Ferdigheter
Studenten kan
  • gjøre observasjoner og analysere og diskutere undervisningspraksis med medstudenter og praksislærer
  • kommunisere med elevene på deres nivå
 
Generell kompetanse
Studenten kan
  • reflektere over sin fremtidige rolle som lærer i møte med elever
  • ta imot veiledning
  • møte i god tid til undervisning og holde avtaler

> PDF version for printing