Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

TEOL8513

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Elisa Stokka (Elisa.Stokka@mf.no)
Credit points (ECTS):5
Start of studies:Autumn (irregular) and spring (irregular)
Study programme:Master's degree (2 years) - Experience-based clinical pastoral education
Department:Department of Theology and Ministry

General information

Videreutdanningsemnet «Trinitarisk teologi i sjelesorgen» er utviklet av MF vitenskapelig høyskole i samarbeid med PKU-veiledere og Programutvalget for Master i klinisk sjelesorg.
 
Emnet er en faglig oppfølging og fordypning av Felles Fagdager for PKU som arrangeres på MF hvert semester i samarbeid med lederne for de pågående PKU-kurs. Emnet forutsetter at studenten gjennomfører de ordinære PKUkurs, deltar på Felles Fagdager og gjennomfører foreskrevne studiekrav.

Overlapping courses

Emnet har ingen studiepoengreduksjon mot andre emner.

Course requirements

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 
 • Delta på minimum 75 % av undervisningen
 • Levere og få godkjent et litteraturnotat på 1200-1500 ord
 • Delta i evaluering av studietilbudene

Final assessment

Emnet TEOL8513 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått»/»ikke bestått».

Course objective and content

Etter fullført emne skal kursdeltakeren ha:
 
 • Kunnskap om trinitarisk teologi slik den utvikles i oldkirkelig og nåtidig teologi
 • Evne til å reflektere over hvordan en kristen gudsforståelse bidrar til faglig forankring av sjelesorgens egenart
 • Evne til å reflektere over den trinitariske teologiens betydning i møte med menneskelig erfaring

Literature

 • Engedal, L. G. (2008). Sjelesorgens teologiske forankring og egenart : bidrag til refleksjon. Tidsskrift for sjelesorg, 28(2), 76-93.
 • Eschmann, H. (2000). Towards pastoral care in a trinitarian perspective. The Journal of pastoral care, (4), 419-427. search.ebscohost.com
 • Henriksen, J.-O. (2001). Gud: fortrolig og fremmed : ettertanker. Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Pembroke, N. (2006). Renewing pastoral practice : trinitarian perspectives on pastoral care and counselling. Aldershot: Ashgate.
 • Wilken, R. L. (2003). The spirit of early Christian thought : seeking the face of God. New Haven, [Conn.]: Yale University Press.

> PDF version for printing