Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

TEOL5575

Time schedule | PDF-version for print

Literature 


Person responsible for the course:Elisa Stokka (Elisa.Stokka@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn (irregular) and spring
Study programme:Master's degree (2 years) - Master of Theology
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Department:Department of Theology and Ministry

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

LITERATURE
 • (2013). Salme nr. 586 og 593. I Norsk salmebok 2013: For kirke og hjem. [Stavanger]: Eide forl. Library (Compendium)
 • Boström Knausgård, L. (2012). Grand mal (p. 125-136). Oslo: Oktober. Library (Compendium)
 • Engedal, L. G. (2003). Mange fortellinger - ett liv: Momenter til belysning av narrativ teori. Tidsskrift for sjelesorg, 23(3), p. 165-179. Library (Compendium).
 • Espevik, T. (2017). Hva ville Johannes gjort?. Oslo: Flamme. Library
 • Fagermoen, T. & Lauritzen, S. M. (2018). Teologier i trosopplæringen. Oslo: Det teologiske Menighetsfakultet.. Hentet fra www.mf.no
 • Halstensen, K. (2014). Når mennesker knytter bånd til Gud -tilknytningsteoriens bidrag til kunnskap om gudsrelasjonens egenart og funksjon. I L. J. Danbolt (Ed.), Religionspsykologi (p. 113-126). Oslo: Gyldendal Akademisk. Library (Compendium)
 • Halvorsen, B. E. (2014). Jeg tror han ble rammet av en bunnløs, svart tomhet. Stavanger Aftenblad,. Hentet fra www.aftenbladet.no
 • Henriksen, J.-O. (2013). Åpenbaring, erfaring og teologi. Teologisk tidsskrift, 2(4), p. 379-395. Library. Hentet fra www.idunn.no
 • Hovda, K. (2019). Jeg lever ikke lenger selv. Oslo: Flamme. Library
 • Hovland, B. I. (2011). Narrativ etikk og profesjonelt hjelpearbeid (p. 112-148). Oslo: Gyldendal akademisk. Library (Compendium)
 • Leenderts, T. A. (2007). Når glassflaten brister, om brytningen mellom livet og troen. (2. ed.). Oslo: Verbum. Library
 • Steinsvåg, A. (2018). Prestebarn, gudsrelasjoner og sjelesorg - noen perspektiver. Tidsskrift for sjelesorg, 38(1), p. 22-35. Library (Compendium).

> PDF version for printing