Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

TEOL2771: The History and Theology of Methodism II

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Roar G. Fotland (Roar.G.Fotland@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:
Study programme:Master's degree (5 years) - Professional Degree in Methodist Theology and Ministry
Department:Department of Theology and Ministry

General information

Emnet er et kjeneemne i Master i teologi, metodistisk studiespesialisering. TEOL2771 legger vekt på Metodistkirkens utvikling i Europa og i sammenhengen mellom John Wesley sitt liv og teologi. Studiet av primærlitteratur - John Wesleys prekener - er derfor et vesentlig element ved emnet. I tillegg vil TEOL2771 videreføre og utdype den systematisk teologi i en metodistisk tradisjon som startet i TEOL2770. Emnet består av tre delemner: A. Metodismens historie, B. Metodismens teologi og C. Kildetekster. Selv om emnet er delt inn slik, er det tre ulike perspektiver der pensum går inn i hverandre, og teologi, historie og kildetekster blandes sammen.
 
Forkunnskaper
Det kreves ingen forkunnskap for å ta emnet, men TEOL2770 anbefales som forkunnskap.

Overlapping courses

Emnet har ingen studiepoengreduksjon mot andre emner.

Course requirements

 • Presentere innholdet i en kildetekst for andre studenter
 • Gi respons til en annen students sin presentasjon av kildetekst
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet TEOL2771 har 8 timers hjemmeeksamen som vurderingsform (1200-2500 ord). For å kunne gå opp til eksamen, må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeeksamen.

Course objective and content

Delemne A: Metodismens historie
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om metodismen i Europa
 • kunnskap om betydningen konteksten hadde for John Wesleys liv og teologi
 
Delemne B: Metodismens teologi
Studenten har:
 • god kunnskap om nye perspektiver på metodistisk teologi
 • kunnskap om sammenhengen mellom John Wesleys liv og teologi
 
Delemne C: Kildetekster
Studenten har:
 • god kunnskap om et utvalg av John Wesleys skrifter
 • kunnskap om preken som uttrykk for kirkens lære
 
Felles for delemne A, B og C
FERDIGHETER
Studenten kan
 • forstå sammenhengen mellom erfaring og teologi
 • relatere metodistisk teologi til samfunn og samtid
 • tolke en kildetekst og formidle tolkningen til andre
 • overføre kunnskap om historiske skrifter til dagens situasjon
 • høre en annens perspektiv og drøfte dette

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

PART A LITERATURE
 • Gunter, W. S. (2013). Susanna Annesley Wesley: A Woman of Spirit and Spirituality. I M. E. M. Moore (Ed.), A living tradition: Critical recovery and reconstruction of Wesleyan heritage (p. 65-84). Nashville, Tenn: Kingswood Books. Library. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Streiff, P. P. (2003). Methodism in Europe: 19th and 20th century (p. 13-93, 147-160, 219-281). Tallinn: Baltic Methodist Theological Seminary. Library

PART B LITERATURE

 • Collins, K. J. (2003). John Wesley: A theological journey. Nashville, TN: Abingdon Press. Library (pbk. alk. paper)
 • Heizenrater, R. P. (2013). The Wesleyan traditions and the myth we love. I M. E. M. Moore (Ed.), A living tradition: Critical recovery and reconstruction of Wesleyan heritage (p. 13-44). Nashville, Tenn: Kingswood Books. Library. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Maddox, R. L. (1994). Responsible grace: John Wesley's practical theology. Nashville, Tenn.: Kingswood Books. Library
 • Moore, M. E. (2013). Prophetic grace: A Wesleyan heritage of repairing the world. I M. E. M. Moore (Ed.), A living tradition: Critical recovery and reconstruction of Wesleyan heritage (p. 203-223). Nashville, Tenn: Kingswood Books. Library. Hentet fra search.ebscohost.com

PART C LITERATURE

 • Wesley, J. & Outler, A. C. (1984). The works of John Wesley: Vol. 1 1: Sermons 1-33 (Vol. Vol. 1 1, p. 109-130, 181-199, 248-266, 314-334). Nashville: Abingdon Press. Library
 • Wesley, J. & Outler, A. C. (1986). The works of John Wesley: Vol. 3 3: Sermons 71-114 (Vol. Vol. 3 3, p. 199-209, 542-563). Nashville: Abingdon Press. Library
 • Wesley, J. & Outler, A. C. (1985). The works of John Wesley: Vol. 2 2: Sermons 34-70 (Vol. 2 2, p. 170-185, 186-201, 263-280). Nashville: Abingdon Press. Library
 • Wesley, J. & Outler, A. C. (1987). The works of John Wesley: Vol. 4 4: Sermons 115-151 (Vol. 4 4, p. 290-304). Nashville: Abingdon Press. Library

> PDF version for printing