Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

TEOL2546: Youth and Church

Time schedule | PDF-version for print

Literature 


Person responsible for the course:Tron Fagermoen (Tron.Fagermoen@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Spring (irregular)
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor of Theology
Department:Department of Theology and Ministry

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

LITERATURE
 • Aubert, A.-M. & Bakke, I. M. (2018). Utvikling av relasjonskompetanse: Nøkler til forståelse og rom for læring (2. ed.). Oslo: Gyldendal. Library
 • Briså, L. & Lindtjørn, M. (2016). Medvandring med ungdom i sårbare livssituasjoner: En teoretisk og empirisk beskrivelse av det ungdomsdiakonale samtaletilbudet 13-20. Tidsskrift for sjelesorg, 36(1), p. 5-21. Library (Compendium).
 • Briså, L. H. M. & Lindtjørn, M. S. (2016). Medvandring med ungdom i sårbare livssituasjoner: En teoretisk og empirisk beskrivelse av det ungdomsdiakonale samtaletilbudet 13-20. Tidsskrift for sjelesorg, 36(1), p. 5-21. Library (Compendium).
 • Fagermoen, T. & Lauritzen, S. M. (2018). Teologier i trosopplæringen. Oslo: Det teologiske Menighetsfakultet.. Hentet fra www.mf.no
 • Fretheim, K., Mogstad, S. D. & Lorentzen, H. (Ed.) (2016). Fellesskap og organisering: Frivillig innsats i kirkens trosopplæring (p. 7-55, 115-147). Oslo: IKO-forl. Library
 • Graff-Kallevåg, K. (2018). "Det handler kanskje om min egen troshistorie-": Når kirkelig ansattes troshistorie setter spor i trosopplæringen. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Ed.), Byggekloss-spiritualitet?: En studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring (p. 48-73). Oslo: IKO-Forlaget. Library (Compendium)
 • Grenholm, C. H. (2004). Den förlorade sonen möter kärleken: Aktuell Gudsförståelse i nordisk kontext. Tidsskrift for Teologi og Kirke, 75(2/3), p. 98-110. Library. Hentet fra www.idunn.no
 • Henriksen, J.-O. (2014). Tro som gjør seende: Evangeliet etter Bartimeus. Kristiansand: Portal forl. Library
 • Holmquist, M. & Sandsmark, A. (2018). Vår trosopplæring?: Stab, samarbeid og trosopplæring. Oslo: MF. Library. Hentet fra www.mf.no
 • Ideström, J. (2018). Själavårdande möten i en väv av relationer: Ecklesiologiska reflektioner om själavård och kyrka. I J. Ideström & G. L. Edberg (Ed.), Att öppna ett slutet rum: Själavård och ecklesiologi (p. 91-107). Stockholm: Verbum. Library (Compendium)
 • Madsen, O. J. (2018). Generasjon prestasjon: Hva er det som feiler oss?. Oslo: Universitetsforl. Library
 • Root, A. (2007). Revisiting relational youth ministry: From a strategy of influence to a theology of incarnation (p. 104-123). Downers Grove, Ill: InterVarsity Press. Library (Compendium)
 • Stålsett, S. (2018). Sårbarhetens mysterium: Liturgi, lidelse og livsmot i globaliseringens tidsalder. Dansk teologisk tidsskrift, 81, p. 2-17. Library. Hentet fra tidsskrift.dk
 • Willemse, D. (2016). "...face to face blir altfor synleg og sårbart": Ungdom, skam og openheit på Kirkens SOS-chat. Tidsskrift for sjelesorg, 36(1). Library (Compendium).

> PDF version for printing