Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

SAM2040: Democracy and Human Rights

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Claudia Lenz (Claudia.Lenz@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Department:Department of Education, Religion and Society

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
2020-12-11 11. Dec 20202020-11-01 1. Nov 2020
Hand-out date: 8. Dec 2020
Time for hand-out:09:00
Submission date:11. Dec 2020
Submission deadline:12:00
Duration:3 dayER
Release date for results: 7. Jan 2021
New and postponed - N.B. Own rules for access.2021-01-29 29. Jan 20212021-01-10 10. Jan 2021
Hand-out date:26. Jan 2021
Time for hand-out:09:00
Submission date:29. Jan 2021
Submission deadline:12:00
Duration:3 dayER
Release date for results:19. Feb 2021

General information

I emnet Demokrati, menneskerettigheter og religion får studentene en innføring i sentrale menneskerettslige begreper og perspektiver i en norsk kontekst. Emnet behandler spenningsforholdet mellom forskjellige menneskerettighetsperspektiver, særlig i lys av livssynspolitiske utfordringer, og menneskerettslige dimensjoner i behandlingen av nasjonale og livssynsminoriteter. Videre belyser emnet samspill mellom statens forpliktelser og sivilsamfunnets demokratiske engasjement. Studentene får kunnskap om historiske og nåtidige menneskerettighetsutfordringer i det norske samfunnet.
Det anbefales at studenten har avlagt eksamen i Årsstudium i samfunnsfag eller lignende.
Arbeidsform og organisering:
 • forelesninger
 • seminargrupper
 • ekskursjoner

Overlapping courses

Emnet har ingen studiepoengreduksjon mot andre emner.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet SAM2040 har hjemmeeksamen (3 dager, 2500-3500 ord) som eksamensform. For å kunne gå opp til hjemmeeksamen må studentene innen fastlagte frister ha oppfylt studiekravene. Sammen med eksamensbesvarelsen skal det leveres en skriftlig erklæring om selvstendig arbeid (se skjema på hjemmesidene). Karakteren A-F settes på grunnlag av hjemmeeksamen.
Studenter som ikke får godkjent studiekravene, vil få dette regnet som ett eksamensforsøk med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har
 • god kunnskap om filosofiske og juridiske sider ved menneskerettighetene
 • god kunnskap om livssynspolitiske utfordringer
 • god kunnskap om særlig sårbare gruppers utfordringer og livsbetingelser
 • kunnskap om FNs menneskerettighetskonvensjoner
 • kunnskap til begrepsinnhold i antisemittisme, islamofobi og antisiganisme
 
FERDIGHETER
Studenten kan
 • anvende forståelsen av menneskerettighetskonvensjonene opp mot historiske og samtidige menneskerettighetsutfordringer
 • identifisere diskriminering av livssynsminoriteter
 • reflektere rundt endringsmuligheter som finnes i møte med rasisme, antisemittisme og diskriminering

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

LITERATURE
 • Agamben, G. (2008). Midler uten mål: Notater om politikk (p. 7-46). Oslo: Cappelen akademisk. Library
 • Bangstad, S. & Døving, C. A. (2015). Hva er rasisme? (p. 61-90). Oslo: Universitetsforlaget. Library (Compendium)
 • Bogdán, M., Dunajeva, J., Junghaus, T., Kóczé, A., Rövid, M. ., Rostas, I., Ryder, A. ., Szilvási, M. & Taba, M. (2015). Nothing About Us Without Us?: Roma Participation in Policy Making And Knowledge Production. Roma Rights, (2), p. 7-32. Hentet fra www.errc.org
 • Brustad, J. A. S. .. [. a. (2017). Et uønsket folk: Utviklingen av en "sigøynerpolitikk" og utryddelsen av norske rom 1915-1956 (p. 9-80, 168-192). Oslo: Cappelen Damm. Library
 • Ekeløve-Slydal, G. M. (Ed.) (2014). Menneskerettigheter: En innføring ([5.] rev. utg. ed.). Oslo: Humanist forl. Library
 • Kalsås, V. (2018). Norway - narrating essay for the RomArchive (Upublisert manuskript). (Check Canvas)
 • Michelet, M. B. (2014). Den største forbrytelsen: Ofre og gjerningsmenn i det norske Holocaust. Oslo: Gyldendal. Library
 • Plesner, I. T. (2016). Religionspolitikk. Oslo: Universitetsforlaget. Library
 • Selling, J. (2018). Sweden - narrating essay for the RomArchive (Upublisert manuskript). (Check Canvas)
 • Stormark, K. & Øyvind Strømmen Hating muslims: Anti-muslim hate crimes and terrorism , 2010-2014. Hentet 2018-05-23 fra www.hate-speech.org
 • Stålsett, S. J. (2012). Asylbarn og menneskeverd: Etiske refleksjoner med utgangspunkt i erfaringer fra Helsesenteret for papirløse migranter. Etikk i Praksis: Nordic Journal of Applied Ethics, 6(2), p. 23-37. Library,1890-4009. Hentet fra dx.doi.org
 • Søbye, E. (2005). Kathe, alltid vært i Norge: Biografi. Oslo: Oktober. Library

> PDF version for printing