Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

SAM1050: International Relations

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Andreas Holmedahl Hvidsten (Andreas.H.Hvidsten@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Spring
Study programme:One-year programme - One-year programme in Social Sciences
Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Department:Department of Education, Religion and Society

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Take-home examination – New and postponed - N.B. Own rules for access.2020-08-14 14. Aug 20202020-08-02 2. Aug 2020
Hand-out date:11. Aug 2020
Time for hand-out:09:00
Submission date:14. Aug 2020
Submission deadline:12:00
Duration:3 dayER
Release date for results: 4. Sep 2020

General information

Emnet gir en innføring i deskriptive og normative perspektiver på internasjonal politikk. Det blir undervist om internasjonal konflikt og samarbeid og internasjonale normer, samt religionens plass og rolle i internasjonale relasjoner. Emnet skal bidra til en forståelse av politiske, økonomiske og kulturelle prosesser i globaliseringens tidsalder.
Emnene SAM1000 (eller SAM1010 og SAM1021) og SAM1070 eller tilsvarende bør være fullført før oppmelding.
 

Overlapping courses

SAM1050 Internasjonal politikk overlapper fullstendig med SAM1050L Internasjonal politikk. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har SAM1050L fra før, vil få 0 poeng uttelling for SAM1050 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Course requirements

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:  
 • få godkjent en drøftingsoppgave (1200-1500 ord) levert innen en fastsatt frist
 • delta i seminarundervisningen (60 %)
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
Studenter som ikke har mulighet til å møte til seminarundervisningen, kan kompensere for dette med å levere og få godkjent ytterligere en individuell skriftlig oppgave (1200-1500 ord) innen en fastsatt frist. 
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet SAM1050 har hjemmeeksamen (3 dager, 2500-3500 ord) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.
For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.  

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om teoretiske perspektiver på internasjonal politikk
 • god kunnskap om religionens plass og rolle i internasjonale relasjoner
 • kunnskap om det internasjonale systemet og de statlige aktørene
 • kunnskap om internasjonal konflikt og samarbeid
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • knytte faglige innsikter til dagsaktuelle utviklingstrekk innen internasjonal politikk og globale spørsmål.
 • identifisere og anvende ulike teoretiske perspektiver på internasjonal politikk
 • finne og bruke relevante samfunnsfaglige kilder om internasjonal politikk, og referere til faglige kilder på en god og redelig måte i henhold til gjeldende referansestandard
 • skrive en selvstendig faglig tekst med utgangspunkt i en oppgitt problemstilling innenfor emnets tematikk

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

LITERATURE
 • Bergmann, P. (2015). "Derfor er Norge i Afghanistan" ; fokus: Norges innsats i Afghanistan. Internasjonal politikk, 73(1), p. 89-101. Library. Hentet fra www.idunn.no
 • Holst, C. & Fossum, J. E. (2009). Norske intellektuelles syn på EU. Internasjonal Politikk, 67(3), p. 441-452. Library. Hentet fra www.idunn.no
 • Hovi, J. (2001). Hvorfor økonomiske sanksjoner virker - tross alt. Internasjonal politikk, 59(4), p. 509-524. Library. Hentet fra www.idunn.no
 • Kalnes, Ø., Austvik, O. G. & Røhr, H. S. (2010). Internasjonale relasjoner: En akkurat passe lang introduksjon. [Oslo]: Cappelen akademisk. Library
 • Knutsen, T. (2013). Diskusjonene om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk: Et faghistorisk riss. I G. Fermann (Ed.), Utenrikspolitikk og norsk kriseha?ndtering (p. 141-174). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Library (Compendium)
 • Leira, H. & Borchgrevink, A. (Ed.) (2007). Innledning. I Norske selvbilder og norsk utenrikspolitikk (p. 7-44). Oslo: Norsk utenrikspolitisk institutt. Library (Compendium). Hentet fra www.files.ethz.ch
 • Restad, H. (2017). American foreign policy. I J. E. Mustad & S. Taylor (Ed.), Modern America: Developments in contemporary American society (p. 142-159). Oslo: Gyldendal akademisk. Library (Compendium)
 • Romarheim, A. G. (2012). Terrorismens tiår. Internasjonal politikk, 70(1), p. 85-96. Library. Hentet fra www.idunn.no
 • Skodvin, T. & Hovi, J. (2015). Kan de internasjonale klimaforhandlingene lykkes?. Internasjonal politikk, 73(4), p. 529-537. Library. Hentet fra www.idunn.no
 • Stålsett, S. J. (2017). Religion i urolige tider: Globalisering, religiøsitet og sårbarhet. Oslo: Cappelen Damm. Library
 • Sverdrup-Thygeson, B. (2014). Hvem er Kina, og hva vil de med verden?. Internasjonal politikk, 72(4), p. 570-577. Library. Hentet fra www.idunn.no
 • Østerud, Ø. (2018). Det globale statssystemet. Oslo: Dreyers forl. Library
 • Østerud, Ø. (2014). Statsvitenskap: Innføring i politisk analyse (5. ed., p. 238-251). Oslo: Universitetsforl. Library (Compendium)

> PDF version for printing