Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

RL5040: Eastern religions

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Ask student@mf.no
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Spring
Language:Bokmål
Study programme:Master's degree (2 years) - Master of Theology
Department:Department of Education, Religion and Society
Examination support material permitted:None

General information

Hinduismen og buddhismen er to av verdens eldste nålevende religiøse tradisjoner, med enorm innflytelse i Asia. Kurset RL5040 Østlig religiøsitet gir deg grundig innføring i hinduisme og buddhisme som historiske og aktuelle religioner. Det vil bli lagt vekt på studium av hellige tekster og sentrale teologiske begreper. Emnet tar også opp hvordan østlige religioner praktiseres i Asia og i Vesten, med vekt på buddhisme. For å melde seg opp i emnet, må studenten ha avlagt eksamen i RL1010 eller ha tilsvarende kompetanse.
Emnet er et kjerneemne i Lektorprogrammet. Emnet har som mål at studentene skal bli i stand til å formidle kunnskap om østlige religioner i en norsk skolesammenheng. En sentral del av studieopplegget på RL5040 er å gjennomføre observasjon i et østlig religionssamfunn.

Overlapping courses

RL5040 Østlig religiøsitet overlapper fullstendig med RL2040 Østlig religiøsitet. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har RL2040 fra før, vil få 0 poeng uttelling for RL5040 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Course requirements

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
For å kunne gå opp til avsluttende vurdering må studenten:
 • Delta på minst 75 % av undervisningen
 • Gjennomføre 3 dagers observasjon i et østlig religionssamfunn
 • Legge fram og få godkjent en presentasjon fra observasjonspraksis
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

RL5040 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har
 • god kjennskap til hinduismen og buddhismen som historiske og aktuelle religioner
 • inngående kunnskap om hinduistiske og buddhistiske frelsesveier og grunnleggende teologiske begreper
 • kjennskap til noen buddhistiske og hinduistiske hellige skrifter og bruk av disse i dag
 • inngående kunnskap om skriftet Bhagavadgita
 • god kunnskap om hinduisme og buddhisme i møte med det moderne
 • kjennskap til buddhisme som sosial og politisk størrelse i Asia
 • kjennskap til estetiske uttrykk i hinduismen og buddhismen
 
 
FERDIGHETER
Studenten kan
 • reflektere over sentrale utviklingstrekk i indisk religionshistorie
 • forklare sentrale teologiske begreper i buddhismen og hinduismen, samt frelsesveier i begge religioner.
 • gi en oversikt over hellige skrifter i hinduismen og buddhismen, samt betydning og bruk av hellige skrifter i begge religioner.
 • gi en detaljert analyse av det hellige skriftet Bhagadvagita
 • analysere sentrale trekk ved moderne endringsprosesser i hinduismen og buddhismen
 • gjøre rede for estetiske uttrykk og betydningen av disse i buddhismen og hinduismen
 • skrive observasjonsrapport og anvende religionsvitenskapelig kunnskap og perspektiver i analysen

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

LITERATURE
 • Arnold, A. (Ed.) (2000). The Garland encyclopedia of world music (Vol. 5, p. 237-311). New York: Garland. Library (Compendium)
 • Braarvig, J. (Ed.) (2003). Lotussutraen: Og andre skrifter fra mahayana-buddhismen (VII-XXXII, 2-31). [Oslo]: De norske bokklubbene. Library (Compendium)
 • Brekke, T. (Ed.) (2001). Buddhas fortellinger (XI-XLI, 56-78, 127-144). [Oslo]: De norske bokklubbene. Library (Compendium)
 • Jacobsen, K. A. (2010). Hinduismen (2. ed.). Oslo: Pax. Library
 • Jacobsen, K. A. (Ed.) (2004). Yoga (p. 93-119). [Oslo]: De norske bokklubbene. Library (Compendium)
 • Jacobsen, K. A. (Ed.) (2001). Bhagavadgita og andre hinduistiske skrifter. [Oslo]: De norske bokklubbene. Library
 • Jacobsen, K. A. (2012). Buddhismen (2. ed.). Oslo: Pax. Library
 • McMahan, D. L. (Ed.) (2012). Buddhism in the modern world (p. 9-47, 257-272). London: Taylor & Francis. Library
 • Prebish, C. S. & Keown, D. (2010). Introducing Buddhism (2nd ed., p. 59-74). London: Routledge. Library (Compendium)
 • Winje, G. (2012). Guddommelig skjønnhet: Kunst i religionene (2. ed., p. 14-50, 51-86). Oslo: Universitetsforl. Library (Compendium)

> PDF version for printing