Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

RL2040: Intermediate Course in Eastern Religions

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Silje Lyngar Einarsen (Silje.L.Einarsen@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Spring
Study programme:One-year programme - One-year programme in Christianity / Religions, Beliefs and Ethics
Bachelor's degree programme - Bachelor in Youth Ministry
Bachelor's degree programme - Bachelor of Theology
Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Master's degree (5 years) - Professional Degree in Methodist Theology and Ministry
Department:Department of Education, Religion and Society
Examination support material permitted:None

General information

Hinduismen og buddhismen er to av verdens eldste nålevende religiøse tradisjoner, med enorm innflytelse i Asia. Kurset RL2040 Østlig religiøsitet gir grundig innføring i hinduisme og buddhisme som historiske og aktuelle religioner. Det vil bli lagt vekt på studium av hellige tekster og sentrale teologiske begreper. Emnet tar også opp hvordan østlige religioner praktiseres i Asia og i Vesten, med vekt på buddhisme. For å melde seg opp i emnet, må studenten ha avlagt eksamen i RL1010 eller ha tilsvarende kompetanse.

Overlapping courses

RL2040 Østlig religiøsitet overlapper fullstendig med RL5040 Østlig religiøsitet. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har RL5040 fra før, vil få 0 poeng uttelling for RL2040 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Course requirements

Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

RL2040 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har
 • oversikt over hinduismen og buddhismen som historiske og aktuelle religioner
 • kunnskap om hinduistiske og buddhistiske frelsesveier og grunnleggende teologiske begreper
 • kjennskap til noen buddhistiske og hinduistiske hellige skrifter og bruk av disse i dag
 • god kunnskap om skriftet Bhagavadgita
 • kjennskap til buddhismens og hinduismens møte med det moderne
 • kjennskap til estetiske uttrykk i hinduismen og buddhismen
 
FERDIGHETER
Studenten kan
 • reflektere over sentrale utviklingstrekk i indisk religionshistorie
 • forklare sentrale teologiske begreper i buddhismen og hinduismen, samt frelsesveier i begge religioner.

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

LITERATURE
 • Braarvig, J. (Ed.) (2003). Lotussutraen: Og andre skrifter fra mahayana-buddhismen (VII-XXXII, 2-31). [Oslo]: De norske bokklubbene. Library (Compendium)
 • Brekke, T. (Ed.) (2001). Buddhas fortellinger (XI-XLI, 56-78, 127-144). [Oslo]: De norske bokklubbene. Library (Compendium)
 • Jacobsen, K. A. (2010). Hinduismen (2. ed.). Oslo: Pax. Library
 • Jacobsen, K. A. (Ed.) (2001). Bhagavadgita og andre hinduistiske skrifter. [Oslo]: De norske bokklubbene. Library
 • Jacobsen, K. A. (2012). Buddhismen (2. ed.). Oslo: Pax. Library
 • Jacobsen, K. A. (Ed.) (2004). Yoga (p. 93-119). [Oslo]: De norske bokklubbene. Library (Compendium)
 • McMahan, D. L. (Ed.) (2012). Buddhism in the modern world (p. 9-47, 257-272). London: Taylor & Francis. Library
 • Winje, G. (2004). Kunst og estetikk i hinduismen. Hentet 2016-12-01 fra geirwinje.no
 • Winje, G. (2004). Kunst og estetikk i buddhismen. Hentet 2012-09-03 fra geirwinje.no

> PDF version for printing