Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PHI2230

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Comments on the literature list 


Person responsible for the course:Jens Braarvig (Jens.Braarvig@mf.no)
Credit points (ECTS):15
Start of studies:Autumn
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Department:Department of Education, Religion and Society

General information

Emnet er et samarbeid mellom Norsk filologisk institutt (PHI) og MF vitenskapelig høyskole.
 
Latinsk språk og litteratur ligger til grunn for europeisk kulturtradisjon, og er vesentlig for å forstå europeisk historie i dens fleste aspekter: vitenskapshistorie, religionshistorie, litteraturhistorie, kunsthistorie og språkhistorie. Forståelsen av middelalderlatin gir en viktig inngang til disse studiene.
 
Emnet gir en innføring i latinsk grammatikk og lesning av enkle latinske tekster. Det blir lagt vekt på læring av det latinske grammatiske systemet og tekstlesning, med hovedvekt på bibeltekster på latin (Vulgata). Det er mulig å bygge på emnet med Middelalderlatin 2, hvor et større utvalg av middelalderlatinske tekster inngår.
 
Arbeidsform og organisering:
Emnet undervises ettermiddag/kveld én gang i uken. Studentene må forberede tekster til hver samling, og de forventes å bidra aktivt med oversettelse av tekster og i samtaler om grammatiske spørsmål.
 
Emnet tilbys også som masteremne, PHI5230 Middelalderlatin 1. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for PHI5230.

Overlapping courses

PHI2230 overlapper med PHI5230. En slik faglig overlapping medfører at:
  • Studenter som har PHI5230 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI2230 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • få godkjent en oppgave knyttet til grammatikk og oversettelse, levert innen en oppgitt frist
  • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet har hjemmeeksamen (én uke) som vurderingsform. Emnet vurderes til «bestått»/«ikke bestått».

Course objective and content

Kunnskap
Studenten har:
  • god kunnskap om det latinske grammatiske systemet
  • kunnskap om det latinske språkets historie og historiske betydning
  • kunnskap om middelalderlatinsk språk og litteratur, særlig bibeloversettelsen Vulgata.
Ferdigheter
Studenten kan:
  • lese og oversette enkle tekster fra latin
  • benytte standard hjelpemidler for å analysere tekster på latin.

Comments on the literature list

Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset: www.philology.no

> PDF version for printing