Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

FIL2020: Ethics, Anthropology, and Technology

Time schedule | PDF-version for print

General information | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Atle Ottesen Søvik (Atle.O.Sovik@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn and spring
Language:Bokmål
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor of Theology
Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Department:Department of Theology and Ministry

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
2020-12-03 3. Dec 20202020-11-01 1. Nov 2020
Hand-out date: 3. Dec 2020
Time for hand-out:09:00
Submission date: 3. Dec 2020
Submission deadline:17:00
Duration:8 hours
Release date for results:22. Dec 2020

General information

Hvordan skal vi tenke etisk om selvkjørende biler, autonome våpen, at roboter tar over jobbene våre, m.m.? Kan roboter få alle menneskelige egenskaper? Vil robotene ta fra menneskene kontroll over verden – eller er det heller slik at menneskene blir roboter? Hvordan formes vi moralsk av ny teknologi? Hvordan formes våre relasjoner av sosiale medier? Hva skjer i Kina når myndighetene vurderer borgerne moralsk ut fra digital overvåking? Dette er sentrale spørsmål i Fil2020, hvor vi ser på utfordringer fra ny teknologi for etikk og menneskesyn.
Emnet krever ingen forkunnskaper, men det er en fordel å ha hatt innføring i etikk på grunnstudier. Emnet kan tas som rent nettstudium, men har også tilbud om frivillige samlinger.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Se og kommentere videoer som ligger i canvas. Dette skal gjøres innen de frister som er oppgitt i canvas.
 • Levere og få godkjent utkast til individuell skriftlig oppgave (400-1200 ord) ut fra problemstillinger oppgitt i Canvas.
 • Kommentere oppgaver fra to medstudenter, og selv få kommentarer fra to medstudenter på eget utkast til individuell skriftlig oppgave
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Avsluttende vurdering for emnet er individuell skriftlig oppgave (2000-3000 ord). Karakteren A-F settes på grunnlag av oppgaven.
For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om etiske problemstillinger relatert til teknologi og kunstig intelligens
 • kunnskap om filosofiske og teologiske problemstillinger knyttet til teknologi og menneskesyn
 • kunnskap om kunstig intelligens, digital kultur og sosiale medier
 • kunnskap om moralsk relevant ny teknologi
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte etiske problemstillinger knyttet til teknologi, etikk og menneskesyn

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

PART A LITERATURE
 • Kim, J. (2011). Philosophy of mind (3. ed.). Boulder, Colorado: Westview Press. Library

PART B LITERATURE

 • Enli, G. (2015). Mediated authenticity: How the media constructs reality. New York: Peter Lang. Library
 • Miller, V. (2020). Understanding digital culture (2. ed.). Los Angeles: Sage.
 • Neff, G. & Nafus, D. (2016). Self-tracking. Cambridge, Mass: MIT Press. Library
 • Ridley, M. Amara's law.. Hentet fra www.rationaloptimist.com
 • Turkle, S. (2017). Alone together: Why we expect more from technology and less from each other (3. ed.). New York: Basic Books. Library

PART C LITERATURE

 • Bostrom, N. (2016). Superintelligence: Paths, dangers, strategies. Oxford: Oxford University Press. Library
 • Kurzweil, R. (2005). The singularity is near: When humans transcend biology. London: Duckworth. Library
 • Mueller, J. & Massaron, L. (2016). Machine learning for dummies. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Suarez, D. (2009). Daemon. New York: Dutton.

PART D LITERATURE

 • Berners-Lee, T. Erklæring om www. Hentet fra www.w3.org
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet, . (2020). Nasjonal strategi for kunstig intelligens. Oslo:.. Hentet fra www.regjeringen.no
 • Vallor, S. (2016). Technology and the virtues: A philosophical guide to a future worth wanting. New York: Oxford University Press. Library

PART E LITERATURE

 • Coeckelbergh, M. (2017). New romantic cyborgs: Romanticism, information technology, and the end of the machine. Cambridge, Massachusetts,London: The MIT Press. Library
 • Verbeek, P.-P. (2011). Moralizing technology: Understanding and designing the morality of things. Chicago ;,London: The University of Chicago Press. Library

LITERATURE

 • Bergsjø, L. O. & Bergsjø, H. (2019). Digital etikk: Big data, algoritmer og kunstig intelligens. Oslo: Universitetsforlaget. Library
 • Bjørkeng, P. K. (2019). Kunstig intelligens: Den usynlige revolusjonen (2. ed., p. 27-64, 97-110, 179-248). Oslo: Vega forlag. Library
 • Ess, C. M. (2017). God Out of the Machine?: The Politics and Economics of Technological Development. I A. Beavers (Ed.), Macmillan interdisciplinary handbooks: Philosophy (p. 83-111). Macmillan Reference USA.. Hentet fra urn.nb.no
 • Harari, Y. N. (2018). Homo deus: En kort historie om i morgen (kap. 1, 6, 9-11). Oslo: Bazar. Library
 • Rasmussen, T. (2016). Hva skjer med Internett og web? (kap. 1-4, 6 : s. 9-94, 126-149). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Library

> PDF version for printing