Bilskilt kjerka

Foto: Lars Laird Iversen.

MF CASR tirsdagslunsj m/ Lars Laird Iversen

Denne tirsdagslunsjen er viet Sjømannskirkene i USA og forholdet mellom nasjon og religion. NB! Flyttet til tirsdag 2. oktober!

Info

Date/time: 
02.10.2018 - 11:30 to 12:00

Lars gjorde feltarbeid ved Sjømannskirkene i USA mens primaries-valgkampen var på høygir i 2016. 
Det mest interessante han observerte - og som de ansatte trakk frem i intervjuene - var at det i alle kirkene var (riktignok små) grupper som samlet seg i kirkene og snakket politikk. Både Sylvi Listhaug og Donald Trump var populære i disse gruppene. De ansatte opplevde dette som vanskelig å håndtere, og beskrev praten som "ekskluderende", "innvandrerfiendtlig og islamfiendtlig" og noen sa også "rasistisk". 

Hovedstrategien fra de ansatte sin side, var å unngå å snakke om politikk, og forsøke å lede samtalene med disse besøkende inn på andre tema. De ville hverken ha slikt prat i kirkene, eller irrettesette og konfrontere Listhaugianerne. Utfordringen til Sjømannskirken her, er at det å kombinere religion og nasjon er sentralt i det de gjør, men inklusjon og en kosmopolittisk holdning er også sentralt i det de gjør. Så når religion og nasjon kombineres på ekskluderende vis, blir det vanskelig.
Lars legger frem tre overlappende forklaringsutkast, så tar vi samtalen derfra:
- Kognitiv dissonans?
- "Den pinlige onkel-effekten"?
- Toleransens dilemma - folkekirke-style. 

Som vanlig 11.30-12.00 i MF CASRs lokaler i fjerde etasje (rom 478).
Ta med matpakka, vi serverer te og kaffe.

Velkommen!