Religious Complexity in the Public Sphere. Comparing Nordic Countries

MF CASR tirsdagslunsj m/ Inger Furseth

I denne tirsdagslunsjen vil Inger Furseth diskutere sin siste bok "Religious Complexity in the Public Sphere. Comparing Nordic Countries" (ed. 2017).

Info

Date/time: 
18.09.2018 - 11:30 to 12:00

Inger Furseth (Professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og professor II ved KIFO Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning) vil presentere funn fra boken "Religious Complexity in the Public Sphere. Comparing Nordic Countries". Boken er en empirisk komparativ studie av religiøs kompleksitet i de offentlige sfærer i Norden.

Den er resultat av et femårig forskningsprosjekt og undersøker hvordan de stadig mer flerreligiøse nordiske landene regulerer, debatterer og forhandler om religion i staten, politikken, mediene og sivilsamfunnet. Resultatene viser motsetningsfylte religiøse trender på ulike nivåer: En voksende sekularisering på individnivå og en deprivatisering av religion i politikken, mediene og sivilsamfunnet. Boken kritiserer dagens teorier om sekularisering og tilbakekomst av religion i offentligheten og introduserer religiøs kompleksitet som et alternativ begrep for å forstå disse paradoksene.

Vi møtes som vanlig 11.30-12.00, i MF CASRs lokaler i fjerde etasje (Rom 478).
Ta med matpakka, det blir servert te og kaffe.

Velkommen!