Muslim watching the Ganesha procession. Photo: Kathinka Frøystad.

MF CASR tirsdaglunsj m/Kathinka Frøystad

Kathinka Frøystad kommer for å holde tirsdagslunsj om blasfemi og politikk i Sør-Asia. Hjertelig velkommen!

Info

Date/time: 
30.10.2018 - 11:30 to 12:00

Kathinka Frøystad er sosialantropolog og professor i moderne Sør-Asia-studier ved Universitetet i Oslo.

Tretti år etter fatwaen mot Salman Rushdie er det blitt stadig tettere mellom blasfemikontroversene i Rushdies opphavsregion, Sør-Asia. Økningen forekommer både i India, Pakistan, Bangladesh og Myanmar og spenner derfor over høyst ulike religiøse tradisjoner og politiske styresett. Hvordan forklarer vi det? Et vanlig argument er at alle disse landene enten har beholdt eller videreutviklet den blasfemilovgivningen som den britiske kolonimakten innførte for å sikre «ro og orden», en lovgivning som genererer de problemene den skal forhindre. Men dette lovparadokset kan vanskelig forklare hvorfor økningen av krenkelseskontroverser har vært så påtakelig de siste tiårene. For å belyse det, trenger vi mer finmaskede perspektiver, der særlig krenkelsens materialitet er vesentlig for å forstå oppblomstringen av krenkelsespolitikk i en verdensdel som snart er like hypermediatisert som vår egen.

Innlegget er basert på arbeidet med en antologi om samme tema, redigert av Kathinka Frøystad, Arild Engelsen Ruud og Paul Rollier. Iselin Frydenlund bidrar om blasfemisaker i Myanmar.

Ta med nistepakka, vi fikser kaffe og te!
Du finner oss i rom 478 på MF