Global Kristendom cover page

MF CASR lunsj m/Gina Lende, Ole Jakob Løland, Sven Thore Kloster

Global kristendom: Hva er viktige karaktertrekk ved kristendommen globalt anno 2018? 

Info

Date/time: 
23.10.2018 - 11:30 to 12:00

Forfatterne av boka "Global kristendom" (2018) vil i denne lunsjen diskuterer noen av utfordringene ved å skrive en oversiktsbok om kristendom i 2018. Hvilke endringer, praksiser og ideer må med?"

Kristendommen er i rask endring og kommer til uttrykk på nye måter både sosialt og politisk. På få tiår er tyngdepunktet flyttet fra det globale nord til det globale sør. I Vest-Europa blir kirker nedlagt eller solgt. Samtidig fylles megakirker i kristendommens nye bastioner utenfor Europa. Kirkene i Midtøsten taper medlemmer når kristne forlater regionen, mens den ortodokse kirken i Russland knytter seg tettere til staten. Den største veksten av kristne skjer i Afrika. Men også i Kina og flere andre asiatiske land vokser antallet kristne, og i USA spiller kristen tro fortsatt en viktig rolle i politikken. Samtidig er katolisismen i Latin-Amerika under press fra en raskt voksende pinsebevegelse som forsterker forskyvningen av kristendommens tyngdepunkt fra nord til sør, så vel som fra de gamle etablerte kirkene til nye menigheter. 

Vi møtes som vanlig 11.30-12.00 i MF CASRs lokaler i fjerde etasje (rom 478). 

Ta med matpakka, vi serverer te og kaffe. Velkommen!