Flateyjarbók

Bilde: The Arni Magnusson Institute for Icelandic Studies

MF CASR Lunch w/ Hans Jacob Orning & Øyvind Østerud

Krig uten stat - hva har de nye krigene og middelalderkrigene felles?

Info

Date/time: 
13.04.2021 - 11:30 to 12:00

De "nye" krigene - krigene etter 1989, og middelalderens kriger har langt mer felles enn man skulle tro. Og de skiller fra de "klassiske" krigene mellom stater - de vi kjenner til fra vår egen historie og fra Europas historie de siste 3-400 år. I denne korte presentasjonen vil forfatterne av boka fortelle om disse likhetene, og om hvorfor det er viktig å se på krig med nye øyne.

Hans Jacob Orning, professor i middelalderhistorie, Universitetet i Oslo
Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo