• arrangementsbilde fra Dissenterloven 175 år

  LK 1/2021 Det var avskjedsgudstjeneste med kirkekaffe for en sokneprest som skulle over i pensjonistenes rekker. Kirken og menighetshuset var stappfullt, med folk fra ulike deler av lokalsamfunnet, også ordfører og varaordfører, representanter fra kulturliv og helsesektoren.

 • julekrybbe

  LK 16-2020 Det går mot julehøytid i et år hvor mye ble mindre fast og forutsigbart enn vi er vant med. En pandemi, en amerikansk valgkamp, økt økonomisk utrygghet, reduserte muligheter til å møtes – det er mange grunner til at uroen setter seg i kroppen. Gjør situasjonen noe med måten vi opplever julens ord og tradisjoner på? Undersøkelser om ungdom og konfirmasjon viser hvordan kirkens ritualer stadig har betydning for folk. Kanskje belyser de også hvordan julens faste tradisjoner og fortellinger kan få betydning i en tid som denne.

 • likekjønnet ekteskap

  LK 15-2020 I den senere tiden har vi på ny blitt gjort oppmerksomme på at teologisk uenighet kan oppleves vanskelig og ubehagelig for dem som er tema for uenigheten. Det gjelder ikke minst i to tema som har vært kontroversielle i Den norske kirke, nemlig kvinnelige prester og homofilt samliv/likekjønnet ekteskap. Spørsmålet er hvordan man gi rom for teologisk uenighet uten at det fører til uakseptabel diskriminering.

 • Spire i tørket gjørme

  LK 14/2020 «For Kristi kjærlighet tvinger oss» skriver Paulus i sitt andre brev til korinterne i kapittel 5.
  Dette var utgangspunktet for Olav Fykse Tveit, daværende generalsekretær i Kirkenes verdensråd og påtroppende preses i Den norske kirke, sitt hovedforedrag på den internasjonale konferansen om «Sustainability and Climate in Religion» i Bergen i februar i år.