• Spire i tørket gjørme

  LK 14/2020 «For Kristi kjærlighet tvinger oss» skriver Paulus i sitt andre brev til korinterne i kapittel 5.
  Dette var utgangspunktet for Olav Fykse Tveit, daværende generalsekretær i Kirkenes verdensråd og påtroppende preses i Den norske kirke, sitt hovedforedrag på den internasjonale konferansen om «Sustainability and Climate in Religion» i Bergen i februar i år.

 • Illustrasjonsfoto av kvinnelig prest

  (LK 13-2020) Å praktisere toleranse er lettere sagt enn gjort.

 • bilde av studenter som synger

  (LK 12-2020) Det pågår for tiden et iherdig arbeid med å få avklart kirkens fremtidige ordninger. Store spørsmål settes i spill. Noen av dem er løftet høyt på dagsorden gjennom prosessene kirkerådet har satt i gang. Andre er i denne omgangen mer underforstått, som spørsmålet om soknets rolle.

 • Dåp

  (LK 11-2020) I mange år har det nærmest vært et dogme i Den norske kirke at dåp bør skje i høymessen. På bakgrunn av erfaringer fra den seneste tid er det grunn til å spørre om ikke dette er et prinsipp som bør mykes opp. Også erfaringer fra søsterkirker med en annen praksis enn oss, kan gi verdifulle impulser.