• Geir Øy, Knarvik kyrkje

  (LK 5/20) 2020 kommer til å gå inn i historien som året da vi i Norge ble rammet av koronaviruset Covid-19, og de mest inngripende tiltak Norge har sett i fredstid ble iverksatt. 

 • "Alla vill til himmelen" eller mer himmel på jord?

  (LK 4/20) I 2009 ga den svenske rapperen Timbuktu ut låten «Alla vill til himmelen». Det skulle ta mange år før ordet klimakrise ble et begrep for flere enn de ekstra interesserte. Det var også noen år før dåps- og medlemstallene for Den norske kirke for alvor begynte å bekymre oss.

 • Harald Hegstad - om dåp og kommunikasjon

  (LK 3/20) Den norske kirke satser bredt på dåp. Bakgrunnen er nedgangen i dåpstallene. Som inngang til medlemskap i kirken truer nedgangen oppslutningen om kirken både på kort og lang sikt.

 • Hel - LK 2 2020

  (Lk 2/20) Fjorårets HEL-konferanse stilte spørsmålet: Hvordan kan vi være en hellig, allmenn kirke om ikke alle er med? Denne utfordringen lever kirken med. Savnet etter helhet finnes, også i kirken.