Lånekassen

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. Oppholdet i utlandet må vare i minst fire uker for at Lånekassen skal regne det som delstudier.

I tillegg til basisstøtte, kan du søke reisestøtte, språkstipend og skolepengestøtte for dem det er aktuelt for. Vær oppmerksom på at dette beløpet ikke alltid dekker oppholdet fullt.

Vær også oppmerksom på at du selv er ansvarlig for finansiering av studie- eller praksisopphold i utlandet, og at søknad om støtte fra Lånekassen er et privat forhold som du selv må ordne. 

På Lånekassens hjemmesider finner du informasjon om hvordan du søker om støtte til delstudier i utlandet og hva som må legges ved søknaden. 

På Facebook-siden Lånekassen for studenter i utlandet  finner du informasjon og kan stille spørsmål på veggen.

Du kan søke Lånekassen om støtte så snart du har bekreftet studieplassen din. Alle som søker om stipend og lån fra Lånekassen, skal søke på nett.

Stipend og andre finansieringskilder

Hvis du drar på delstudier i Europa finnes det gode stipendmuligheter i tillegg til den ordinære støtten fra Lånekassen. Erasmus er et EU program for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa. Nordplus er Nordisk ministerråds samarbeidsprogram for utveksling av lærere og studenter innen høyere utdanning mellom de nordiske landene.

Det finnes andre stipender og legater du kan søke på. Vær oppmerksom på at andre stipender og legater kan ha tidligere søknadsfrister enn Lånekassen. Husk å undersøke muligheter for andre støtteordninger tidlig.

Se f. eks LegathåndbokenPriscilla-stipend  eller annonser i dagspressen.