10.09.2018

Tim Jensen, President for The International Association for the History of Religions, diskuterer religionsvitenskapens fremtid. NB! Ny tid 1315-1445.

Hva kan religionsvitenskapen tilby når "alle" andre disipliner har kastet seg over religionsfeltet? Tim Jensen holder gjesteforelesning onsdag 12. september.

NB! Ny tid 1315-1445. Auditorium 4, MF.

28.08.2018

Professor John M.G. Barclay (Durham U.K.) visits MF Tuesday 4. September, and will give a guest lecture on "Paul and the Gift".

20.08.2018

MF CASR inviterer til panelsamtale om religion og politikk i dagens USA. Arrangementet vil foregå på Litteraturhuset, på engelsk.

I panelet sitter Elizabeth Bruenig, religionskommentator i The Washington Post, Geir Lundestad, historiker og tidligere direktør ved Det Norske Nobelinstitutt, Hilde Løvdal Stephens, Forsker innenfor Nord-Amerika-studier med fokus på det kristne høyre, Sturla Stålsett, professor i diakoni, religion og samfunn ved MF. Samtalen ledes Ragnar Misje Bergem, postdoktor i systematisk teologi ved MF.

Tim Jensen, President of the IAHR, The International Association for The History of Religions
20.06.2018

"Når gud og hver mand studerer religion, hvad er der så tilbage at gøre for religionsstudier"?

Tim Jensen, President for the International Association for the History of Religions, vil holde gjesteforelesning om religionsvitenskapens fremtid. Hva kan religionsvitenskapen tilby når "alle" andre disipliner har kastet seg over religionsfeltet?

"Images from an Arabic and Latin Koran: Topkapı Sarayı Müzesi 44/32 (8th century) and Mark of Toledo's translation (1210 AD) in the Paris MS, Bibliothèque nationale, Lat. 14503 (14th century)"
20.06.2018

Welcome to our research seminar series on the Multilingual Historical Koran! During this seminar we read the Koranic text in its original language (the Arabiyya) and in the earliest known translations to Greek (870 AD), Persian (10th century), Turkic (11th century) and Latin (11th century), as witnesses to the history of the text and its influence. Time: Fridays 10:15-12:00. Venue: MF, Gydas vei 4, Majorstuen.

Natt til 2. påskedag 2018 malte en gatekunstner et veggmaleri av Sylvi Listhaug på hjørnet mellom Hans Holmboe gate og Fosswinkels gate i Bergen.
04.06.2018

Flyktningkrise og korsfestelse: Sylvi Listhaug og betydningen av ‘Jesus’ i norsk politisk diskurs. Det er nokså sjeldent å møte Jesus i norsk politikk, men med Sylvi Listhaug har han dukket opp bl.a. i Dagnytt18 og i gatekunsten. Hva sier dette om norske forestillinger om Jesus? Hvilken betydning har ‘Jesus’ i norsk politikk og hvilken funksjon får han i Listhaugs politiske retorikk?

Velkommen til vårens siste MF CASR tirsdagslunsj! Som vanlig på rom 478, kl 1130-1200.

22.05.2018

Er det på tide å si farvel til verdensreligionene? I norsk skole presenteres ulike religioner og livssyn i klasserommet basert på læreplanenes kunnskapsmål og lærebøkenes valg av tekster og bilder. Disse målene og tekstene er ikke nøytrale, men innebærer alltid en utvelgelse av noe til fordel for noe annet.

15.05.2018

Hva er egentlig kosher? Og hva er halal? Spiser buddhister oksekjøtt, og hva spiser sikher? Skal hinduer kremeres eller begraves i kiste? Når feirer ortodokse kristne jul? Eller: Hvordan manøvrere i møte med andres religiøse praksis?

Vebjørn Horsfjord presenterer sin nye bok "Religion i praksis" (2017).

Vi møtes kl 1130-1200, på rom 478.

Velkommen!

Fra Tysvær
11.05.2018

"Implisitt religion og eksplisitt juss - Hva slags religionsformer vinner fram i rettssystemet?" Helge Årsheim (TF) diskuterer religion og juss i norsk kontekst.

Hvorfor får vi stadig nye rettslige reguleringer av religion og religiøsitet? Har retten et eget religionsbegrep? Hvordan står dette seg mot de begrepene vi opererer med i religionsforskningen - og er Norge i ferd med å få en egen religionsrett? Helge Årsheim gir noen smakebiter fra funnene i forskningsprosjektet "Good Protestant, Bad Religion? Formatting Religion in Modern Society".

03.05.2018

Sturla Stålsett diskuterer sentrale etiske og metodologiske utfordringer når man forsker på sårbare grupper. 

Hva vil det si å forske på akutte sosiale problemer, og utsatte gruppers livssituasjon og praksis? Hva er diakoniforskningens metodiske særpreg? Er det noe ved diakoniens karakter som bør gjenspeiles i forskningens metodevalg?

Tid: 8. mai, kl 1130-1200. Les mer om arrangementet her:  http://www.mf.no/en/om-mf/arrangementer/mf-tirsdagslunsj-med-sturla-stalsett

Pages