Peder Gravem, dr. philos.

Professor Em.

Latest academic publications

  • Gravem, P. (2015). Integrerende sosialisering som mål for religions- og livssynsundervisning i skolen. Dobbeltkvalifisering. Perspektiver på kultur, utdanning og identitet, s. 207 - 223. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-321-0313-3
  • Gravem, P. (2011). Ueigentleg eller sakssvarande tale om Gud? : tale om Gud i lys av L.B. Puntel sin systematiske filosofi. Tidsskrift for teologi og kirke, 82(4), s. 264 - 279. ISSN: 0040-7194
  • Gravem, P. (2010). Kirkelig lære og religiøs sannhet : en kritikk av Lindbecks teori om kirkelig lære. Kirkens bekjennelse i historisk og aktuelt perspektiv : festskrift til Kjell Olav Sannes, s. 161 - 172. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2512-9
  • Gravem, P. (2010). "Åndelig lengsel" som tilknytningspunkt for evangeliet? : et religionsfilosofisk perspektiv på en aktuell debatt. Halvårsskift for praktisk teologi: Bihefte til Luthersk kirketidende, 27(2), s. 48 - 61. ISSN: 0800-6857
  • Gravem, P. (2009). Fornuftig tale om Gud; Bibelens billedspråk; Bibelsk innsikt fra kirkefedrene og religiøs visdom i skjønnlitteratur. Tidsskrift for teologi og kirke, 80(2), s. 81 - 82. ISSN: 0040-7194
  • Gravem, P. (2009). Visjoner for teologisk etikk, skriftforståelse i homofilisaken og oppfyllelsestiden i lys av Qumran-tekstene. Tidsskrift for teologi og kirke, 80(3), s. 157 - 158. ISSN: 0040-7194
  • Gravem, P. (2008). Teologiens mangfold. Tidsskrift for teologi og kirke, 79(03.apr), s. 161 - 163. ISSN: 0040-7194
  • Gravem, P. (2007). Religions-og livssynsundervisning i en flerkulturell skole. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter, 25(1), s. 65 - 68. ISSN: 1503-6480
  • Gravem, P. (2007). Kirke og kjedsomhet, nygnostisk menneskesyn og presteideal i et hundreårsperspektiv. Tidsskrift for teologi og kirke, 78(1), s. 1. ISSN: 0040-7194
  • Gravem, P. (2007). Ny formålsparagraf for skolen : ei kompleks utfordring. Prismet, 58(2), s. 79 - 93. ISSN: 0032-8847

Education and professional practice

1974Cand. mag. UiO.
1975Kristendom hovedfag MF
1975 - 1980Forskningsstipendiat MF
1986 - 1992Førsetamanuensis i kristendomskunnskap med livssynsorientering ved Hamar LH
1988Dr. philos. UiO
1992 - presentFørsteamaneunsis i systematisk teologi ved MF
2003 - presentProfessor i KRL ved MF

Positions

2007Fra: Redaktør av Tidsskrift for Teologi og Kirke (TTK)