Janicke Heldal Stray

Professor

Education

Phone: 22590586
Office: 336

Presentation

Stray is an educationalist, working with democratic citizenship.

Newest scientific publications

  • Sætra, E. & Stray, J. H. (2019). Hva slags medborger? En undersøkelse av læreres forståelse av opplæring til demokrati og medborgerskap. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 3(1), s. 19 - 32. ISSN: 2535-4051
  • Sætra, E. & Stray, J. H. (2019). Læreplan og demokrati Om lærernes bruk av læreplanen i samfunnsfag i et demokratipedagogisk perspektiv. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 3(1), s. 3 - 18. ISSN: 2535-4051
  • Stray, J. H. & Sætra, E. (2018). Skole for demokrati? En diskusjon av betingelser for skolens demokratidannende funksjon. Utbildning och Demokrati, 27(1), s. 99 - 113. ISSN: 1102-6472
  • Stray, J. H. & Sætra, E. (2018). Fellesskapets pedagogikk: Deweys moralfilosofi som tilnærming til klasseledelse. Norsk pedagogisk tidsskrift, 102(1), s. 16 - 25. ISSN: 0029-2052
  • Stray, J. H. & Huang, L. (2018). Norske elevers demokratikunnskaper og aksept for religiøse autoriteter i samfunnet. Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(1), s. 98 - 122. ISSN: 1894-1036
  • Stray, J. H. & Wood, B. (2018). Global-local Education Policy Dynamics: A Case Study of New Zealand and Norway. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN: 0031-3831
  • Stray, J. H. & Sætra, E. (2017). Teaching for democracy: Transformative learning theory mediating policy and practice. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 3(1), s. 1 - 16. ISSN: 2387-5739
  • Stray, J. H. & Sætra, E. (2016). Dialog og demokratisering - Overveielser omkring læreres rolle i dialoger som omhandler kontroversielle politiske og religiøse spørsmål. Nordic Studies in Education, 36(4), s. 279 - 294. ISSN: 1891-5914
  • Stray, J. H. & Sætra, E. (2016). Hvordan kan evne til refleksjon og dømmekraft utvikles gjennom dialogisk undervisning?. Utbildning och Demokrati, 25(2), s. 7 - 24. ISSN: 1102-6472
  • Stray, J. H. & Sætra, E. (2015). Samfunnsfagets demokratioppdrag i fremtidens skole. En undersøkelse av samfunnsfaglæreres opplevelse av fagets rammebetingelser og Ludvigsen-utvalgets utredninger. Norsk pedagogisk tidsskrift, 99(6), s. 460 - 471. ISSN: 0029-2052

Education and professional practice

1995Pedagogikk hovedfag
2010Doktorgrad (Ph.D) fra PFI (IPed)/UiO

Positions

0Redaksjonsrådsmedlem Norsk Pedagogisk Tidsskrift