Janicke Heldal

Professor

Education

Phone: 22590586
Office: 336

Presentation

Heldal is an educationalist, working with democratic citizenship.

Latest academic publications

  • Heldal, J. & Sætra, E. (2020). Transformativ læringsteori. Til elevens beste. Pedagogiske perspektiver, s. 79 - 97. Gyldendal Akademisk. ISBN: 9788205518506
  • Danielsen, A. G., Diseth, Å. R., Heldal, J., Kvello, Ø., Egelandsdal, K., Ness, I. J. & Sætra, E. (2020). Elevens beste og pedagogiske perspektiver - en analyse. Til elevens beste. Pedagogiske perspektiver, s. 284 - 307. Gyldendal Akademisk. ISBN: 9788205518506
  • Sætra, E. & Stray, J. H. (2019). Læreplan og demokrati Om lærernes bruk av læreplanen i samfunnsfag i et demokratipedagogisk perspektiv. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 3(1), s. 3 - 18. ISSN: 2535-4051
  • Sætra, E. & Stray, J. H. (2019). Hva slags medborger? En undersøkelse av læreres forståelse av opplæring til demokrati og medborgerskap. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 3(1), s. 19 - 32. ISSN: 2535-4051
  • Stray, J. H. & Sætra, E. (2018). Fellesskapets pedagogikk: Deweys moralfilosofi som tilnærming til klasseledelse. Norsk pedagogisk tidsskrift, 102(1), s. 16 - 25. ISSN: 0029-2052
  • Stray, J. H. & Sætra, E. (2018). Skole for demokrati? En diskusjon av betingelser for skolens demokratidannende funksjon. Utbildning och Demokrati, 27(1), s. 99 - 113. ISSN: 1102-6472
  • Stray, J. H. & Wood, B. (2018). Global-local Education Policy Dynamics: A Case Study of New Zealand and Norway. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN: 0031-3831
  • Stray, J. H. & Huang, L. (2018). Norske elevers demokratikunnskaper og aksept for religiøse autoriteter i samfunnet. Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(1), s. 98 - 122. ISSN: 1502-7759
  • Stray, J. H. & Sætra, E. (2017). Teaching for democracy: Transformative learning theory mediating policy and practice. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 3(1), s. 1 - 16. ISSN: 2387-5739
  • Stray, J. H. & Sætra, E. (2016). Dialog og demokratisering - Overveielser omkring læreres rolle i dialoger som omhandler kontroversielle politiske og religiøse spørsmål. Nordic Studies in Education, 36(4), s. 279 - 294. ISSN: 1891-5914

Education and professional practice

1995Pedagogikk hovedfag
2010Doktorgrad (Ph.D) fra PFI (IPed)/UiO

Positions

0Redaksjonsrådsmedlem Norsk Pedagogisk Tidsskrift