Sverre Dag Mogstad, dr. theol.

Professor Em.

Latest academic publications

  • Mogstad, S. D. (2020). Prismets profil gjennom 50 år (1950-2000). Prismet, 71(3), s. 263 - 281. ISSN: 0032-8847
  • Fretheim, K., Lorentzen, H. & Mogstad, S. D. (2016). Fellesskap og organisering : frivillig innsats i kirkens trosopplæring. ISBN: 9788282492737
  • Mogstad, S. D. (2014). Gudstjenesten. Ansatte og frivillige : endringer i Den norske kirke, s. 75 - 89. ISBN: 978-82-8249-147-1
  • Mogstad, S. D. (2013). Fra matavfall til NÅDE : medierende handlinger i søndagsskolen. Prismet, 64(2), s. 79 - 94. ISSN: 0032-8847
  • Mogstad, S. D., Gresaker, A. K. & Schmidt, U. (2010). Delrapport 2 : Planlegging og gjennomføring av kirkevalget på sentralt, regionalt og lokalt nivå. Når alle stemmer teller : evaluering av demokratireformen i Den norske kirke : Kirkevalget 2009, s. 57 - 146. ISBN: 9788292972137
  • Schmidt, U. & Mogstad, S. D. (2010). Sluttrapport. Når alle stemmer teller : evaluering av demokratireformen i Den norske kirke : Kirkevalget 2009, s. 263 - 294. ISBN: 9788292972137
  • Mogstad, S. D. (2010). Kolbes reise - en nødvendig tekst. Livstolkning i skole, kultur og kirke : festskrift til Peder Gravem, s. 163 - 175. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 9788251926126
  • Mogstad, S. D. (2010). Kirkevalget 2009 og demokratireformen. Kirke og kultur, 115(4), s. 374 - 387. ISSN: 0023-186X
  • Lorentzen, H. & Mogstad, S. D. (2008). En modell for å analysere endringer. Kunnskap, opplevelse og tilhørighet : evaluering av forsøksfasen i Den norske kirkes trosopplæringsreform, s. 41 - 45. Fagbokforlaget. Search in Cristin...
  • Hauglin, O. & Mogstad, S. D. (2008). Trosopplæring før reformen. Kunnskap, opplevelse og tilhørighet : evaluering av forsøksfasen i Den norske kirkes trosopplæringsreform, s. 29 - 40. Fagbokforlaget. Search in Cristin...

Education and professional practice

1974Cand. theol. MF
1974 - 1975Vit. ass. MF
1975 - 1976Feltprest Lahaugmoen
1977Pedagogikk mellomfag
1977Praktisk teol. eksamen
1977Ordinert i Oslo
1977 - 1981Vit. ass. MF
1981 - 1983Fakultetslektor i religionspedagogikk
1983 - 1986Forskningsstipendiat NAVF
1986 - 1996Fakultetslektor i religionspedagogikk
1996Førsteamanuensis i religionspedagogikk MF
2001Dr. theol
2003Professor i religionspedagogikk MF

Positions

1978 - presentNorsk medlem av styringsgruppen for Nordisk religionspedagogisk Forskerkonferanse
1985 - 1999Redaktør for tidsskriftet Prismet, som utgis av IKO/Universitetsforlaget
1998 - 2000Prodekanus MF
2004 - 2008Faglig ansvarlig for evalueringen av kirkens trosopplæringsreform
2004Prodekanus MF
2005 - presentProrektor MF
2005 - 2008Leder for Fagråd for forskning ved MF
2008 - presentLeder for Forskningsutvalget