Svein Olaf Thorbjørnsen, dr. theol.

Professor Em

Phone: 22590582
Office: 221

Latest academic publications

  • Thorbjørnsen, S. O. (2019). What Happens to People in a Competitive Society : an Anthropological Investigation of Competition. Palgrave Macmillan. ISBN: 978-3-030-22132-4
  • Thorbjørnsen, S. O. & Supphellen, M. (2018). Ethics from Pulpits of the Church of Norway: A Self-Report Survey of Social-Ethical Issues. Journal of empirical theology, 31(2), s. 167 - 193. ISSN: 0922-2936
  • Thorbjørnsen, S. O. & Supphellen, M. (2017). Sosialetiske tema på norske prekestoler?. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT), 34(2), s. 26 - 38. ISSN: 1893-4773
  • Thorbjørnsen, S. O. (2016). Teokratitankens betydning for gammeltestamentlig bibelbruk i kristen etikk. Teologisk Tidsskrift, 5(1), s. 23 - 44. ISSN: 1893-0263
  • Thorbjørnsen, S. O. (2013). Paul Tillich. Key theological thinkers: from modern to postmodern, s. 101 - 111. Ashgate. ISBN: 978-1-4094-3763-5
  • Thorbjørnsen, S. O. (2011). En plass på pallen : konkurransen, idretten og mennesket. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN: 978-82-7634-910-8
  • Thorbjørnsen, S. O. & Isaksen, S. E. (2009). Tap som svir. Sjelesorg og konkurranse. Tidsskrift for sjelesorg, 29(4), s. 250 - 267. ISSN: 0333-3388
  • Thorbjørnsen, S. O. (2008). Paul Tillich. Moderne teologi : tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer, s. 111 - 122. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. Search in Cristin...
  • Thorbjørnsen, S. O. (2008). Vinn eller forsvinn! : mennesket i konkurransesamfunnet. Fagbokforlaget. ISBN: 9788245006889
  • Fretheim, K. & Thorbjørnsen, S. O. (2005). Fattigdomsgrense, grådighetsgrense og forvalteretikk : noen etiske perspektiver. Det Umulige nåløyet, s. 159 - 171. Gyldendal Akademisk. ISBN: 978-82-05-34344-3

Education and professional practice

1976Cand. theol. MF
1977Praktisk teol. eksamen MF
1978Ordinert til prest i Den norske kirke
1978Feltprest på Sola og Gardermoen flystasjoner
1979 - 1980Vikarprest i Sør-Hålogaland bispedømme
1980 - 1985Vitenskapelig assistent i systematisk teologi (ST) på MF
1985 - 1988Studieveileder teologi MF
1988Pedagogikk mellomfag UiO
1988 - 2000Fakultetslektor/amanuensis i ST på MF
1990 - 1991Rektorvikar kateketseminaret på MF
1991 - 1997Fakultetslektor/amanuensis i ST på MF
1997 - 1999Stipendiat i Norges forskningsråds etikkprogram
2000 - 2005Førsteamanuensis i ST på MF
2000Dr. theol ved MF
2000 - 2003Prodekanus ved MF
2004 - 2006Fagrådsleder for bachelorstudiene på MF
2005 - presentProfessor i etikk på MF
2006 - 2008Fagrådsleder for PhD studiene på MF
2009 - 2011Avdelingsleder for teologiavdelingen på MF
2009 - 2011Seksjonsleder for Systematisk teologi på MF
2012 - 2013Seksjonsleder for Systematisk teologi på MF

Positions

1980 - 1984Sekretær for Det frivillige kirkelige Landsråd
1984 - 1988Medlem i etikkutvalget i Norges kristelige legeforening
1984 - 1985Varamedlem av styret for sosialhøgskolen ved Diakonhjemmet
1985 - 1986Medlem i Grinilund menighetsråd
1987 - 1991Medlem av AU i Kirkens Diakoni og Samfunnsråd og leder for Sosialetisk utvalg i Kirkerådet
1989 - 1993Leder av Miljøutvalget i Kirkerådet
1990 - 1993Medlem og leder for Nordberg Menighetsråd
1996Medlem av departementets Faglig kontaktforum for religions- og etikkfaget i videregående skole
2001 - 2005Medlem av Nasjonalt fagråd for kristendomskunnskap og religionsvitenskap
2002 - 2005Varamedlem til styret for Norsk Misjon i Øst
2004 - 2008Medlem av styret ved MF
2006 - 2009Medlem av Norberd menighetsråd, leder 2009
2006 - 2018Medlem av styret for stiftelsen Menighetssøsterhjemmet/Diakonova
2006 - 2013Medlem av Bispemøtets samlivsutvalg
2009 - 2017Medlem av utvalg for økonomi og etikk i Kirkerådet
2010Medlem av departementalt utvalg - presterekruttering