Beate Pettersen

Director

Management

Phone: 22590555
Office: 350B

Education and professional practice

1983Juridisk embetseksamen m/barnerett spesialfag
1988 - 1994Soussjef, UNI Storebrand Kredittforsikring AS
1990Advokatbevilling
1994 - 2002Direktør, Gerling Nordic Kredittforsikring AS
2002 - 2006Viseadm. direktør, Atradius, filial Norge
2006 - presentDirektør, Det teologiske menighetsfakultet

Positions

0
1994 - 2005Styremedlem Kredittforsikringsselskapenes Garantiordning
2001Prosjektleder, ”Integration Team Bonding” - Gerling NCM
2002 - 2001Risk Controller, Scandinavia - Gerling Credit Insurance Group
2005 - 2011Ledergruppe Tro & Lys Nordstrand
2006 - 2009Fast medlem Nordstrand Menighetsråd
2006 - 2009Fast representant Kirkelig Fellesråd
2008 - 20091. varamedl. styret Mediehuset Vårt Land, og avisen Vårt Land
2008 - 2009Hovedstyremedlem Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)
2009 - presentStyremedlem stiftelsen Areopagos
2009 - 2013Styremedlem Mentor Medier AS og avisen Vårt Land AS
2009 - 2010Driftsstyreleder Nordvoll skole – og autismesenter
2009 - 2011Leder Nordstrand Menighetsråd
2011 - 2019Styremedlem KNIF Trygghet Forsikring AS
2015 - 2018Styremedlem Det norske Bibelselskap