Tormod Engelsviken, PhD

Professor Em.

Phone: 92623007

Latest academic publications

  • Engelsviken, T. (2020). Misjon og religionsfrihet - samsvar eller spenning?. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 47(1), s. 5 - 34. ISSN: 1903-6523
  • Engelsviken, T. (2020). Reconciliation and Mission. International Review of Mission, 109(2), s. 163 - 179. ISSN: 0020-8582
  • Engelsviken, T. (2016). Deliver us from Evil : Evangelism, Spiritual Conflict, Signs and Wonders. Evangelism and Diakonia in Context, s. 237 - 250. Regnum Books. ISBN: 978-1-911372-03-5
  • (2015). Freedom of Belief & Christian Mission. Regnum Books. ISBN: 978-1-908355-86-7
  • (2015). A passion for China : Norwegian mission to China until 1949. Regnum Books. ISBN: 978-1-908355-82-9
  • Engelsviken, T. (2014). The Role of the Lausanne Movement in Modern Christian Mission. The Lausanne movement: A range of perspectives, s. 26 - 44. Regnum Books. ISBN: 978-1-908355-52-2
  • Engelsviken, T. (2014). Mission, Pentecostalism, and Ethiopian Identity : the Beginnings of the Mulu Wongel Believers' Church. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 68(4), s. 195 - 215. ISSN: 1504-6605
  • Engelsviken, T. (2014). Missional Church: Theory and Practice, and a Malaysian Case Study. Seeing New Facets of the Diamond Christianity as a Universal Faith - Essays in honour of Kwame Bediako, s. 144 - 161. ISBN: 9781908355591
  • Engelsviken, T. (2013). Reconciliation with God - its meaning and its significance for mission. Mission as Ministry of Reconciliation, s. 79 - 89. Regnum Books. ISBN: 978-1-908355-26-3
  • Engelsviken, T. (2013). Han er vår fred : misjon som forsoningens tjeneste. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 40(3/4), s. 237 - 245. ISSN: 1903-6523

Education and professional practice

1969Cand. theol. MF
1970Stipendiat, MF
1971 - 1973Misjonær (prestelærer) i Etiopia for Norsk Luthersk Misjonssamband
1973 - 1976Stipendiat i USA
1976 - 1978Lærer Fjellhaug Bibel- og Misjonsskole
1978 - 1983Forskningsstipendiat MF
1981Ph.D. Aquinas Institute of Theology, USA
1983 - 1984Lærer ved Indremisjonsselskapets bibelskole
1983 - 1984Studiesekretær i Den Ev. Lutherske Frikirke
1984 - 1998Førsteamanuensis i misjonsvitenskap MF
1998 - presentProfessor i misjonsvitenskap MF
2003 - presentProfessor II ved Mediehøgskolen Gimlekollen, Kristiansand

Positions

1984 - 2000Medlem i Theology and Strategy Working Group i Lausannebevegelsen
1988 - 1994Styreleder i Egede Instituttet
1991 - 2003Formann i representantskapet i Norsk Misjon i Øst
1991 - 1994Formann i Den norske Lausannekomité
1998 - 2006Styreleder i Egede Instituttet
1998 - 2002Leder i Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke
1999 - 2005Medlem i Commission on World Mission and Evangelism i Kirkenes Verdensråd
2001 - presentMedlem av Missions Commission i World Evangelical Alliance