Sunniva Gylver

Adjunct Assistant Professor

Practical Theology

Resource person for the following topics:

Phone: 22590623
Office: 370C

Presentation

I am currently doing a Phd in Practical Theology, more specifically ecclesiology, with use of theory from social science around social capital. While working on my dissertation, I have been teaching homiletics, counseling and interfaith dialogue. I am also developing a muslim-christian devotion book with my friend Bushra Ishaq.

Latest academic publications

  • Gylver, S. (2016). Dåpssamtaler i en flerreligiøs kontekst : ansatser til en dialogisk ekklesiologi. Dialogteologi på norsk, s. 136 - 150. Verbum Akademisk. ISBN: 9788254313169

Education and professional practice

1993mellomfag sosiologi
1994 - 1995Utvekslingsår på Wartburg Theological Seminary
1995cand.theol.
1996TV-prest - TV2
1996 - 1997Ungdomsprest i Røa og Voksen menigheter
1997 - 2003Studentprest ved Høgskolen i Oslo
2003Menighetsprest i Oslo Domprosti siden Grønland, Kampen, Fagerborg, Domkirken.
2017Tillegg: Har også vært reiseleder på engelsk/spansk/fransk, avlaster for ungdom med funksjonsnedsettelser, spansklærer, sertifisert aerobic instruktør, taler, skribent, foredragsholder. Frivillig i Kirkens Bymisjon, Kirkens SOS, Den norske kirke, Korsvei

Positions

0Tidl.styremedlem i Korsvei-bevegelsen. Varamedl.i styret i Kirkens Bymisjon. Nestleder i Forbundsstyret i Norges KFUK-KFUM og leder i KFUK-KFUM Global
0Medlem av Kontaktgruppen mellom Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke og Islamsk Råd Norge
0Medlem av Kontaktgruppen mellom Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke og Islamsk Råd Norge
0Deltaker i den nasjonale styringsgruppen for trosopplæringsreformen.
0Medlem av representantskapet i avisen Vårt Land.
0Redaktør i KRIK.