Linn Sæbø Rystad

Associate Professor

Practical Theology

Special fields:

  • Homiletics
  • Christian Education
Phone: 22590627
Office: 470

Presentation

Linn Sæbø Rystad has a Master of Divinity from MF. She has also worked as a pastor in Oslo Vestre Frikirke for 4 years before returning to her PhD-work at MF. Linn is working on a PhD on how children respond to preaching.

Latest academic publications

  • Rystad, L. S. (2019). I Wish We Could Fast Forward It : Negotiating the Practice of Preaching. Homiletic, 44(2), s. 18 - 42. ISSN: 0738-0534
  • Kaufman, T. S., Rystad, L. S. & Fagermoen, T. (2018). Flyktningene i forkynnelsen : homiletiske dilemmaer i et stykke prekenpraksis. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT), 35(1), s. 16 - 27. ISSN: 1893-4773

Education and professional practice

2011Cand.Theol, Det teologiske menighetsfakultet (MF)
2015Hovedpastor, Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Oslo Vestre menighet

Positions

2010Teologisk Fagråd, Frikirken
2012Det norske Bibelselskap, styret