Kjetil Fretheim, PhD

Pro-Rector/Professor

Ethics and Diaconal Studies

Special fields:

 • Intercultural communication
 • Religion and development
 • Diaconal studies
 • Ethics
 • Public theology
Phone: 22590625
Office: 351A

Presentation

I am professor and prorector at MF. My research interests are diakonia, ethics and public theology, as well as religion and development, intercultural communication and empirical church research. I have taught in all these fields at BA, MA and PhD levels. I supervise and have supervised several MA and PhD students and I am involved in different international research networks.

Selected publications

 • Fretheim, K. (2016). Interruption and Imagination : Public Theology in Times of Crisis. Pickwick Publications. ISBN: 9781498298681
 • Fretheim, K. (2016). Oil dependence and climate change: public theology in Norway. International Journal of Public Theology, 10(2), s. 193 - 210. ISSN: 1872-5171
 • Fretheim, K. (2016). Kirke og klima : samfunnsetikk i krisetider. Moralske borgere : refleksjoner over etikk og samfunn, s. 90 - 107. Portal forlag. ISBN: 9788283140705
 • Fretheim, K., Lorentzen, H. & Mogstad, S. D. (2016). Fellesskap og organisering : frivillig innsats i kirkens trosopplæring. ISBN: 9788282492737
 • Fretheim, K. (2016). Listening to the Other : Intercultural communication in times of crisis. Journal of Intercultural Communication, (42). ISSN: 1404-1634
 • Fretheim, K. (2015). Diakonal spiritualitet : solidaritet med historiens underside. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT), 32(1), s. 28 - 39. ISSN: 1893-4773
 • Fretheim, K. (2014). Transformative Masculinity. Religion, Development and Gender in an Ecumenical Context. Religion and Development : Nordic Perspectives on Involvement in Africa, s. 127 - 143. Peter Lang Publishing Group. ISBN: 978-1-4331-2555-3
 • (2014). Ansatte og frivillige : endringer i Den norske kirke. ISBN: 978-82-8249-147-1
 • Fretheim, K. (2013). Empire and ethics : towards a normative theory of intercultural communication. Journal of Intercultural Communication, (31, March). ISSN: 1404-1634
 • Fretheim, K. (2013). Dimensions of diaconia: the public, political and prophetic. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, 4(1), s. 67 - 80. ISSN: 1869-3261
 • (2013). Sannhetens øyeblikk: Israel, Palestina og Den norske kirke. Akademika forlag. ISBN: 978-82-321-0190-0
 • Fretheim, K. (2012). The Power of Invitation: The Moral Discourse of Kairos Palestine. Dialog, 51(2), s. 135 - 144. ISSN: 0012-2033
 • Fretheim, K. (2012). Religious roots and Christian critics. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology, 66(2), s. 149 - 165. ISSN: 0039-338X
 • Fretheim, K. (2011). Rettferdig bistand : moderne utviklingshjelp i lys av rettferdig krig-tradisjonen. Tidsskrift for teologi og kirke, 82, s. 142 - 157. ISSN: 0040-7194
 • Fretheim, K. (2011). Development, ethics and theology : interdisciplinary connections and challenges. Journal of Global Ethics, 7(3), s. 303 - 313. ISSN: 1744-9626
 • (2011). Forståelsens gylne øyeblikk : festskrift til Øyvind Dahl. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2602-7
 • Fretheim, K. (2008). Grums i Galaterbrevet : om kristen etikk, Paulus og den prioriterte Andre. Tidsskrift for teologi og kirke, 79(2), s. 113 - 129. ISSN: 0040-7194
 • Fretheim, K. (2008). Rights and riches : exploring the moral discourse of Norwegian development aid. Peter Lang Publishing Group. ISBN: 9783039116621

Latest academic publications

 • Fretheim, K. (2021). Church, Migration and Populism in Norway: Four discourses. Practical Theology. ISSN: 1756-073X
 • Fretheim, K. (2021). Normativity in Intercultural Communication – what now?. Journal of Multicultural Discourses. ISSN: 1744-7143
 • Fretheim, K. (2020). Demokratisk deltakelse og profesjonelle dilemmaer : om kirke og offentlig verdidebatt. Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn, s. 39 - 56. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202675295
 • Fretheim, K. (2020). Christianity and Human Rights: Foundation, Expression and Practice. Human Dignity, Human Rights, and Social Justice: A Chinese Interdisciplinary Dialogue with Global Perspective, s. 159 - 172. Springer Nature. ISBN: 978-981-15-5081-2
 • Fretheim, K. (2019). Majority Church and Immigration: A Norwegian Case Study. The Meaning of My Neighbor's Faith : Interreligious Reflections on Immigration, s. 213 - 225. Lexington Books. ISBN: 9781978700697
 • Fretheim, K. (2018). Democracy and climate justice: Public theology in the anthropocene. International Journal of Public Theology, 12(1), s. 56 - 72. ISSN: 1872-5171
 • Fretheim, K. (2018). Learning to Listen : Stereotypes and Prejudice in Public Theology. The Role of Religion in Peacebuilding : Crossing the Boundaries of Prejudice and Distrust, s. 20 - 34. Jessica Kingsley Publishers. ISBN: 9781785923364
 • Fretheim, K. (2016). Oil dependence and climate change: public theology in Norway. International Journal of Public Theology, 10(2), s. 193 - 210. ISSN: 1872-5171
 • Fretheim, K. (2016). Church Leadership and Congregational Change : Staff, Volunteers, and the Parish Council. Church Reform and Leadership of Change, s. 75 - 91. Pickwick Publications. ISBN: 9781498223324
 • Fretheim, K. (2016). Kirke og klima : samfunnsetikk i krisetider. Moralske borgere : refleksjoner over etikk og samfunn, s. 90 - 107. Portal forlag. ISBN: 9788283140705

Education and professional practice

1996Cand.theol., MF
1996Sosialantropologi mellomfag, UiO
1997Praktisk teologisk seminar, MF
1997 - 1998Vernepliktig stasjonsprest, Luftforsvaret
1998 - 2000Utdanningskonsulent, PF
1999Historie mellomfag, UiO
2000Formidling og læring (10 v.t.), NTNU
2000Internasjonal valgobservasjon (5 v.t.), UiB
2000 - 2003Førstekonsulent/seksjonsleder, KN
2000Høgskolelektor (timelærer), HiST
2003Kvalifiseringsstipendiat, SUM UiO
2004 - 2007Stipendiat, MF
2007PhD, MF
2008 - 2009Seniorforsker/forskningsleder, SIK
2009 - 2013Førsteamanuensis, samfunnsfag, MF
2013 - presentProfessor, diakoni og etikk, MF
2014 - 2015Visiting professor, York St. John University

Positions

2004 - 2007Varamedlem i Komiteen for internasjonale spørsmål (KISP) under Mellomkirkelig Råd
2005 - 2008Nemndsmedlem, Utlendingsnemnda
2006 - 2010Medlem av Executive Committee, World Alliance of YMCAs
2010 - 2013Leder for Komiteen for internasjonale spørsmål (KISP) under Mellomkirkelig Råd
2012 - 2017Medlem i Regional etisk komite for medisinsk og helsefaglig forskning REK Sør-Øst B
2018 - presentMedlem av Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget)
2018 - presentMedlem av Den nasjonale forskningsetiske komiteen for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
2018 - presentMedlem av bispemøtets teologiske fagråd
2018 - presentMedlem av Forskningsetisk utvalg i VID