Reidar Hvalvik, dr. theol.

Professor Em.

New Testament

Special fields:

 • The New Testament and the Early Church
 • Christian visual art

Presentation

I am particularly interested in the early Christian church – from the primitive church as it is presented in the New Testament and its further history in Late Antiquity. The relationship between "Christianity" and "Judaism" has been central to my research. Lately, the focus has been on the oldest Christian art in Rome. This reflects my second primary field of expertise: Art History, with emphasis on Biblical motives throughout history. In addition to early Christian art, I have a special interest in the Italian painter Caravaggio’s religious art. It is in these two areas my current research is taking place.

Selected publications

 • (2018). The Church and Its Mission in the New Testament and Early Christianity : Essays in Memory of Hans Kvalbein. Mohr Siebeck. ISBN: 978-3-16-155909-9
 • Hvalvik, R. (2018). Mass Conversions, Persecutions and Church Growth: Critical Reflections on the Rapid Expansion of the Church during the First Three Centuries. The Church and Its Mission in the New Testament and Early Christianity : Essays in Memory of Hans Kvalbein, s. 243 - 259. Mohr Siebeck. ISBN: 978-3-16-155909-9
 • Hvalvik, R. (2017). Caravaggio as an Interpreter of the New Testament. Treasures New and Old : Essays in Honor of Donald A. Hagner, s. 319 - 336. ISBN: 978-1942697404
 • Hvalvik, R. (2016). "Hold Fast to the Traditions that You Were Taught by Us": The Notion of a Common Apostolic Tradition in the Pauline Letters. Institutions of the Emerging Church, s. 19 - 38. T&T Clark. ISBN: 978-0-567-66643-7
 • Hvalvik, R. (2016). Light from the Outside. New Caravaggio : papers presented at the international conferences in Uppsala and Rome 2013, s. 7 - 42. ISBN: 978-88-596-1587-3
 • Hvalvik, R. (2015). The present context in the light of the New Testament and its background : the case of homosexuality. European Journal of Theology, 24(2), s. 146 - 159. ISSN: 0960-2720
 • Hvalvik, R. (2015). Ignatius av Antiokia - Gud åpenbart i menneskelig skikkelse. Gud er alltid større: Kirkefedrenes teologiske språk, s. 43 - 57. Novus Forlag. ISBN: 978-82-7099-831-9
 • Hvalvik, R. (2014). Praying with Outstrechted Hands: Nonverbal Aspects of Early Christian Prayer and the Question of Identity. Early Christian Prayer and Identity Formation, s. 57 - 90. Mohr Siebeck. ISBN: 9783161535208
 • (2014). Early Christian Prayer and Identity Formation. Mohr Siebeck. ISBN: 9783161535208
 • Kaufman, J. & Skarsaune, O. (2011). Among Jews, Gentiles and Christians in Antiquity and the Middle Ages : studies in honour of professor Oskar Skarsaune on his 65th birthday. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2789-5
 • Hvalvik, R. (2011). Katekismetekster, profeter og patriarker : altertavlen og galleribrystningene i Fjære kirke. Kunst og kultur, 94(1), s. 2 - 15. ISSN: 0023-5415
 • Hvalvik, R. (2011). Church historian, biblical scholar and apologist : the scholarly profile of Oskar Skarsaune. Among Jews, Gentiles and Christians in Antiquity and the Middle Ages : studies in honour of professor Oskar Skarsaune on his 65th birthday, s. 9 - 29. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2789-5
 • Hvalvik, R. (2011). Fellowship between Jews and Gentiles : the impact of the Pauline collection and collection delegation. Among Jews, Gentiles and Christians in Antiquity and the Middle Ages : studies in honour of professor Oskar Skarsaune on his 65th birthday, s. 93 - 111. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2789-5
 • Hvalvik, R. (2010). Kirkerommet og utsmykningen. Fjære kirke. Helligsted og møteplass gjennom tusen år, s. 136 - 159. ISBN: 978-82-92496-85-5
 • Hvalvik, R. (2009). "Stadig har jeg måttet reise omkring-" om Paulus' reisevirksomhet og reiser i antikken. Tidsskrift for teologi og kirke, 80(1), s. 27 - 47. ISSN: 0040-7194
 • Hvalvik, R. (2008). Skapelse og syndefall i tekster og bilder : ikonografiske merknader til Genesis-bildene i Ål stavkirke. Kunst og kultur, 91(1), s. 34 - 49. ISSN: 0023-5415
 • Hvalvik, R. (2007). Paul as a Jewish believer - according to the Book of Acts. Jewish believers in Jesus, s. 121 - 153. Hendrickson Publishers. Search in Cristin...
 • Hvalvik, R. (2007). Named Jewish believers connected with the Pauline mission. Jewish believers in Jesus, s. 154 - 178. Hendrickson Publishers. Search in Cristin...
 • Hvalvik, R. (2007). The churches of the saints : Paul's concern for unity in his references to the Christian communities. Tidsskrift for teologi og kirke, 78(03.apr), s. 227 - 247. ISSN: 0040-7194
 • (2007). Jewish believers in Jesus : the early centuries. Hendrickson Publishers. ISBN: 9781565637634
 • Hvalvik, R. (2007). Jewish believers and Jewish influence in the Roman Church until the early second century. Jewish believers in Jesus, s. 179 - 216. Hendrickson Publishers. Search in Cristin...

Latest academic publications

 • (2018). The Church and Its Mission in the New Testament and Early Christianity : Essays in Memory of Hans Kvalbein. Mohr Siebeck. ISBN: 978-3-16-155909-9
 • Hvalvik, R. (2018). Mass Conversions, Persecutions and Church Growth: Critical Reflections on the Rapid Expansion of the Church during the First Three Centuries. The Church and Its Mission in the New Testament and Early Christianity : Essays in Memory of Hans Kvalbein, s. 243 - 259. Mohr Siebeck. ISBN: 978-3-16-155909-9
 • Hvalvik, R. (2018). Theology for the Church, Its Mission and the Christian Life: the Scholarly Profile of Professor Hans Kvalbein (1942-2013). The Church and Its Mission in the New Testament and Early Christianity : Essays in Memory of Hans Kvalbein, s. 19 - 43. Mohr Siebeck. ISBN: 978-3-16-155909-9
 • Hvalvik, R. (2017). Den tidligkristne bønnens nonverbale aspekter og spørsmålet om identitet. Patristica Nordica Annuaria, 32, s. 63 - 89. ISSN: 2001-2365
 • Hvalvik, R. (2016). "Hold Fast to the Traditions that You Were Taught by Us": The Notion of a Common Apostolic Tradition in the Pauline Letters. Institutions of the Emerging Church, s. 19 - 38. T&T Clark. ISBN: 978-0-567-66643-7
 • Hvalvik, R. (2015). The present context in the light of the New Testament and its background : the case of homosexuality. European Journal of Theology, 24(2), s. 146 - 159. ISSN: 0960-2720
 • Hvalvik, R. (2015). Ignatius av Antiokia - Gud åpenbart i menneskelig skikkelse. Gud er alltid større: Kirkefedrenes teologiske språk, s. 43 - 57. Novus Forlag. ISBN: 978-82-7099-831-9
 • Hvalvik, R. & Sandnes, K. O. (2014). Early Christian Prayer and Identity Formation: Introducing the Project. Early Christian Prayer and Identity Formation, s. 1 - 12. Mohr Siebeck. ISBN: 9783161535208
 • (2014). Early Christian Prayer and Identity Formation. Mohr Siebeck. ISBN: 9783161535208
 • Hvalvik, R. (2014). Praying with Outstrechted Hands: Nonverbal Aspects of Early Christian Prayer and the Question of Identity. Early Christian Prayer and Identity Formation, s. 57 - 90. Mohr Siebeck. ISBN: 9783161535208

Education and professional practice

1970 - 1972Ansatt i NKSS
1978Cand. theol
1979Feltprest
1980 - 1985Vitenskapelig ass. MF
1985Amanuensis i nytestamentlig teologi
1991 - 1994Stipendiat i NAVF/NFR
1994Dr. theol. MF
1994 - 2005Førsteamanuensis i nytestamentlig teologi ved MF
1996 - 1998Prodekanus MF
2002Kunsthistorie mellomfag, UiO
2005 - presentProfessor i Det nye testamente
2006 - presentProfessor II Ansgar Teologiske Høgskole
2006 - 2007Forsker ved Det norske institutt i Roma

Positions

1973 - 1977Medlem i landsrådet i NKSS
1975 - 1996Medlem av litteraturrådet i Credo forlag
1975 - 1977Medlem av sentralstyret i FBB
1983 - 2005Medlem av teologisk nemnd i Den Norske Israelsmisjon (DNI); formann
1984 - 1990Medlem av landsstyret i DNI
1988 - 2008Formann i det internasjonale styret for Caspari Senter i Jerusalem
1988 - 1991Formann i Collegium Judaicum
1994 - 2004Formann i protokollkomiteen for DNI
1998 - 2003Formann i Forskerforbundet ved MF
1999 - 2006Formann i styret for Bibelskolen i Oslo/Høgskolen i Staffeldtsgate
2013 - 2019Redaktør Teologisk Tidsskrift