Oskar Skarsaune, dr. theol.

Professor Em.

Church History

Office: 206

Latest academic publications

  • Skarsaune, O. (2020). Justin Martyr. T&T Clark Encyclopedia of Second Temple Judaism Volumes I and II, s. 412 - 413. Bloomsbury T&T Clark. ISBN: 9780567661449
  • Skarsaune, O. (2018). Mapping "panta ta ethnæ" : The Geographical Horizon of Early Christian Mission. The Church and Its Mission in the New Testament and Early Christianity : Essays in Memory of Hans Kvalbein, s. 279 - 297. Mohr Siebeck. ISBN: 978-3-16-155909-9
  • Skarsaune, O. (2017). Ethnic Discourse in Early Christianity. Christianity in the Second Century : Themes and Developments, s. 250 - 264. Cambridge University Press. ISBN: 978-1-107-16522-9
  • Skarsaune, O. (2015). Justin Martyr : Platons gudsbegrep møter Bibelens fortelling om Gud. Gud er alltid større: Kirkefedrenes teologiske språk, s. 59 - 76. Novus Forlag. ISBN: 978-82-7099-831-9
  • Skarsaune, O. (2014). Jan Henrik Schumacher - en forskerprofil. Messuskýringar. Norrøne messeforklaringer i norsk oversettelse. Festskrift til Jan H. Schumacher, s. 189 - 205. St. Olav forlag. ISBN: 978-82-7024-283-2
  • Skarsaune, O. (2013). C.S. Lewis. Key theological thinkers: from modern to postmodern, s. 681 - 690. Ashgate. ISBN: 978-1-4094-3763-5
  • Skarsaune, O. (2013). The Symbols on Top of the Xian Nestorian Monument : a Reconsideration of the Saeki-Reichelt-Thelle Interpretation. Theology & Life, 36, s. 227 - 240. ISSN: 0253-3812
  • Skarsaune, O. (2012). Fra Jerusalem til jordens ender - også dens østlige? : om misjonens geografiske perspektiver i Det nye testamente og i oldkirken. Videre med evangeliet : festskrift til misjonslederen Egil Grandhagen, s. 245 - 259. Akademika forlag. ISBN: 978-82-519-2935-6
  • Skarsaune, O. (2012). Den historiske bakgrunn for Grunnlovens paragraf fire. Kirke, kultur, politikk : festskrift til professor dr. theol. Bernt T. Oftestad på 70-årsdagen, s. 197 - 211. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2851-9
  • Skarsaune, O. (2012). Jewish and Christian interpretations of Messianic texts in the Book of Isaiah as Jewish/Christian dialogue - from Matthew to the Rabbis. Svensk Exegetisk Årsbok, 77, s. 25 - 45. ISSN: 1100-2298

Education and professional practice

1972Cand. theol. MF
1973Feltprest-assistent i ett år.
1974Vært knyttet til MF i forskjellige lærer- og forskerstillinger.
1980Lektor MF
1981Førstelektor
1982Dr. theol. UiO
1983Teologisk konsulent ved Caspari Center i Jerusalem
1990Professor
1990 - 1991Gjesteprofessor ved Lutheran Theological Seminary, Hong Kong

Positions

1975Engasjert i Israelsmisjon og studentlagsarbeid.
1980Formann i den teologiske nemnd i Den Norske Israelsmisjon.
1985Medlem av Association Internationale des Etudes Patristiques
1993Medlem av Gesellschaft für Wissenschaftliche Theologie
1994Medlem av Kirkehistorisk Samfunn
1995Medlem i Det Norske Vitenskapsakademi
1997Medlem i Det Kongelig Norske Videnskabers Selskab