Erling Birkedal

Associate Professor

Phone: 22590518
Office: 422B

Presentation

My primary interest in research and teaching is situated in leading developing processes in Church of Norway, MUV – Congregational development in folk-church. I also deal with different kind of congregations in connection with Church of Norway. I have many years’ experience with investigative work, research and teaching in church education, including leader at IKO – Church Educational Centre. I´m also dealing with longitudinal research about religiousness and belief in God from childhood to adult. Last book in 2020 is thirteen life stories abour faith and interpretation of life.

Selected publications

 • Birkedal, E. (2020). Religiøsitet fra barndom til voksen : tretten livshistorier om tro og livstolkning. IKO-forlaget A/S. ISBN: 9788282494205
 • Birkedal, E. & Lannem, T. S. (2019). Kirkelandskapet i Norge i endring – utfordringer til Den norske kirke. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 73(1), s. 8 - 22. ISSN: 1504-6605
 • Birkedal, E. & Sirris, S. (2018). “Så lenge vi er med i utviklingsprosjekt skjer det noe!” Ti års erfaring med systematisk menighetsutvikling i Den norske kirke i en kontekst av ekklesiologisk og organisatorisk endring. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 45(3), s. 213 - 237. ISSN: 1903-6523
 • Birkedal, E. (2015). Menighetsutvikling i et folkeperspektiv : hvorfor og hvordan drive systematisk utviklingsarbeid i Den norske kirke. Folkekirke nå, s. 155 - 165. Verbum Akademisk. ISBN: 9788254313121
 • Birkedal, E. (2015). En mangfoldig kirke : en studie og drøfting av kirkemedlemmers ønsker og forventninger til sin lokale menighet. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT), 32(2), s. 4 - 17. ISSN: 1893-4773
 • Birkedal, E. (2015). Forankring og forandring : en analyse og drøfting av erfaringer med systematisk utviklingsarbeid i menigheter i Den norske kirke i perioden 2011-14. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT), 32(2), s. 18 - 33. ISSN: 1893-4773

Latest academic publications

 • Birkedal, E. & Gilsvik, E. (2021). Religion og konfirmasjon som "feelgood" : en empirisk studie av unges religiøsitet og tanker om religion og konfirmasjon, før de velger konfirmasjon. Prismet, 72(2), s. 95 - 117. ISSN: 0032-8847
 • Birkedal, E. (2020). Religiøsitet fra barndom til voksen : tretten livshistorier om tro og livstolkning. IKO-forlaget A/S. ISBN: 9788282494205
 • Grimsby, L. K. & Birkedal, E. (2020). Unges tanker om konfirmasjon : en studie blant 14-åringer forut for deres valg av ungdomsrite. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT), 37(2), s. 22 - 38. ISSN: 1893-4773
 • Birkedal, E. & Lannem, T. S. (2019). Kirkelandskapet i Norge i endring – utfordringer til Den norske kirke. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 73(1), s. 8 - 22. ISSN: 1504-6605
 • Birkedal, E. (2018). "Alt under ett tak" : en empirisk undersøkelse av menigheter innen rammen av Normisjon. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT), 35(1), s. 36 - 46. ISSN: 1893-4773
 • Birkedal, E. & Sirris, S. (2018). “Så lenge vi er med i utviklingsprosjekt skjer det noe!” Ti års erfaring med systematisk menighetsutvikling i Den norske kirke i en kontekst av ekklesiologisk og organisatorisk endring. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 45(3), s. 213 - 237. ISSN: 1903-6523
 • Birkedal, E. & Austnaberg, H. (2017). Planarbeid i trosopplæring som ressurs for menigheten?. Prismet, 68(3), s. 189 - 209. ISSN: 0032-8847
 • Austnaberg, H. & Birkedal, E. (2017). Trusopplæringa sitt potensial i utvikling av menigheten. Prismet, 68(3), s. 169 - 188. ISSN: 0032-8847
 • Birkedal, E. (2015). Menighetsutvikling i et folkeperspektiv : hvorfor og hvordan drive systematisk utviklingsarbeid i Den norske kirke. Folkekirke nå, s. 155 - 165. Verbum Akademisk. ISBN: 9788254313121
 • Birkedal, E. (2015). "Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv" : utfordringer i spenningsfeltet mellom forankring og forandring. Røtter og Vinger - Et "Matpakkeseminar" i Jon Lilletuns Ånd, s. 114 - 125. Portal forlag. ISBN: 978-82-8314-050-7

Education and professional practice

1979Lærer - Eik lærerhøgskole
1985 - 2008Rådgiver og Direktør ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter
1985Kristendomskunnskap hovedfag, MF
2001Dr. art. NTNU
2008Forsker MF - Menighetsutvikling i folkekirken

Positions

2000Medlem av regjeringens dåpsopplæringsutvalg. NOU:26
2001 - 2007Medlem av KAs styre
2006 - 2009Leder av Kirkelig Fellesråd, Nittedal
2007Medlem av regjeringens formålsparagrafutvalg (Bostadutvalget). NOU:6
2009 - presentMedlem i Borg bispedømmeråd og Kirkemøtet
2011 - 2015Medlem av Kirkerådet i Den norske kirke