Tron Fagermoen, cand. theol

Associate Professor

Diaconal Studies and Ecclesiology

Phone: 22590528
Office: 472

Presentation

I am Associate Professor of Practical Theology and head of the master’s program of Diaconia and Social Practice at MF. My research interests are situated in the intersection of diaconia, ecclesiology and ethics, with a special focus on the Scandinavian-Lutheran tradition. I have also done research on faith education in the Church of Norway. I teach in all these fields, primarily in the master’s program of diaconal studies. I also supervise master students. I am involved in research and education with colleagues in Norway and abroad.

Latest academic publications

  • Fagermoen, T. (2018). The Distinctiveness of Diaconia and the Post-Secular Condition: Gustaf Wingren Revisited. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, 9(2), s. 114 - 137. ISSN: 1869-3261
  • Kaufman, T. S., Rystad, L. S. & Fagermoen, T. (2018). Flyktningene i forkynnelsen : homiletiske dilemmaer i et stykke prekenpraksis. Tidsskrift for praktisk teologi, 35(1), s. 16 - 27. ISSN: 1893-4773
  • Felter, K. D., Edgardh, N. & Fagermoen, T. (2018). The Scandinavian Ecclesial Context. What Really Matters : Scandinavian Perspectives on Ecclesiology and Ethnography, s. 5 - 14. Pickwick Publications. ISBN: 978-1-5326-1811-6
  • Fagermoen, T. (2016). Et valg mellom visjoner? : en analyse av ulike kirkesyn i kirkevalgkampen 2015. Tidsskrift for praktisk teologi, 33(1), s. 4 - 16. ISSN: 1893-4773
  • (2015). Trosopplæring for alle? Læring, tro og sårbare unge. ISBN: 978-82-8249-153-2
  • Fagermoen, T. (2015). Hvilken kirke? Læring for hvem? : læringsteori, kirkeforståelse og tilrettelagt trosopplæring. Trosopplæring for alle? Læring, tro og sårbare unge, s. 31 - 54. ISBN: 978-82-8249-153-2
  • Fagermoen, T. (2014). Etter folkekirken? : en kritisk diskusjon av neo-anabaptismen som veileder for de nordiske folkekirkene. Tidsskrift for praktisk teologi, 31(2), s. 24 - 35. ISSN: 1893-4773
  • Fagermoen, T. (2008). Én kropp - mange lemmer : diakoni som inkluderende fellesskapsarbeid. Kan tru praktiserast? : teologi for kristent ungdomsarbeid, s. 129 - 133. Tapir Akademisk Forlag. Search in Cristin...
  • Fagermoen, T. (2005). Diakoni som menighetsutvikling. Halvårsskrift for praktisk teologi, 22(1), s. 13 - 23. ISSN: 0800-6857

Education and professional practice

0
1990 - 1996Div. engasjement i ungdoms- og konfirmantarbeid, Ski menighet
1992 - 1998Miljøarbeider Folloklinikken
1996Idehistorie mellomfag, UIO
1997Cand. theol. MF
1998Praktikum ved Praktisk Teologisk Seminar
1998 - 1999Sjøforsvarsprest Ramsund Orlogsstasjon
1999 - 2002Prostiprest Ofoten prosti
2001Kandidatstipend MF
2001Foreleser ved HiN (timelærer)
2002Stipendiat MF, praktisk teologi med prosjektet "Kirke - Fellesskap - Etisk praksis. En drøfting av kirkens etiske praksis i relasjon til aktuelle ekklesiologiske modeller".
2008 - 2016Universitetslektor i diakoni / ekklesiologi (programansvarlig master i diakoni)
2016 - presentFørstelektor praktisk teologi (diakoni / ekklesiologi)

Positions

0
1997 - 1998Sekretær for Nordisk teologisk nettverk for bioetikk,
1998 - 1998Medlem av styret for Praktisk Teololgisk Seminar
2003 - 2005Sekretær i Forskerforbundets lokallag, MF
2005 - 2007Medlem av Bøler Menighets Diakoniutvalg
2012 - presentRedaksjonsmedlem Tidsskrift for praktisk teologi
2015 - 2017Leder av seksjon for praktisk teologi
2016 - presentVaramedlem teologisk nemnd (Mellomkirkelig råd)
2018 - presentAlternerende medlem i Rådet for CPCE (Community of Protestant Churches in Europe)