Tron Fagermoen, cand. theol

Associate Professor

Diaconal Studies and Ecclesiology

Phone: 22590528
Office: 367B

Presentation

I am Associate Professor of Practical Theology (ecclesiology and Christian social practice) at MF. My research interests are situated in the intersection of diaconia, ecclesiology and ethics, with a special focus on the Scandinavian-Lutheran tradition. I have also done research on faith education in the Church of Norway. I teach in all these fields, primarily in the master’s program of diaconal studies. I also supervise master students. I am involved in research and education with colleagues in Norway and abroad.

Latest academic publications

  • Fagermoen, T. (2020). Beyond Bilingualism. Gustaf Wingren and the Public Voice of Diaconia. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, 11(1), s. 95 - 119. ISSN: 1869-3261
  • Kaufman, T. S., Rystad, L. S. & Fagermoen, T. (2018). Flyktningene i forkynnelsen : homiletiske dilemmaer i et stykke prekenpraksis. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT), 35(1), s. 16 - 27. ISSN: 1893-4773
  • Fagermoen, T. (2018). The Distinctiveness of Diaconia and the Post-Secular Condition: Gustaf Wingren Revisited. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, 9(2), s. 114 - 137. ISSN: 1869-3261
  • Felter, K. D., Edgardh, N. & Fagermoen, T. (2018). The Scandinavian Ecclesial Context. What Really Matters : Scandinavian Perspectives on Ecclesiology and Ethnography, s. 5 - 14. Pickwick Publications. ISBN: 978-1-5326-1811-6
  • Fagermoen, T. (2016). Et valg mellom visjoner? : en analyse av ulike kirkesyn i kirkevalgkampen 2015. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT), 33(1), s. 4 - 16. ISSN: 1893-4773
  • (2015). Trosopplæring for alle? Læring, tro og sårbare unge. ISBN: 978-82-8249-153-2
  • Fagermoen, T. (2015). Hvilken kirke? Læring for hvem? : læringsteori, kirkeforståelse og tilrettelagt trosopplæring. Trosopplæring for alle? Læring, tro og sårbare unge, s. 31 - 54. ISBN: 978-82-8249-153-2
  • Fagermoen, T. (2014). Etter folkekirken? : en kritisk diskusjon av neo-anabaptismen som veileder for de nordiske folkekirkene. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT), 31(2), s. 24 - 35. ISSN: 1893-4773
  • Fagermoen, T. (2008). Én kropp - mange lemmer : diakoni som inkluderende fellesskapsarbeid. Kan tru praktiserast? : teologi for kristent ungdomsarbeid, s. 129 - 133. Tapir Akademisk Forlag. Search in Cristin...
  • Fagermoen, T. (2005). Diakoni som menighetsutvikling. Halvårsskift for praktisk teologi: Bihefte til Luthersk kirketidende, 22(1), s. 13 - 23. ISSN: 0800-6857

Education and professional practice

0
1989 - 1990Hospitant Norges musikkhøyskole
1996Idehistorie mellomfag, UIO
1997Cand. theol. MF
1998Praktikum ved Praktisk Teologisk Seminar
1998 - 1999Sjøforsvarsprest Ramsund Orlogsstasjon
1999 - 2002Prostiprest Ofoten prosti
2001Kandidatstipend MF
2001Foreleser ved HiN
2002Stipendiat MF
2008 - 2016Universitetslektor i diakoni / ekklesiologi (programansvarlig master i diakoni)
2016 - presentFørstelektor praktisk teologi (diakoni / ekklesiologi)

Positions

0
1997 - 1998Sekretær for Nordisk teologisk nettverk for bioetikk,
1998 - 1998Medlem av styret for Praktisk Teololgisk Seminar
2003 - 2005Sekretær i Forskerforbundets lokallag, MF
2005 - 2007Medlem av Bøler Menighets Diakoniutvalg
2012 - 2020Redaksjonsmedlem Tidsskrift for praktisk teologi
2015 - 2017Leder av seksjon for praktisk teologi
2016 - 2020Varamedlem teologisk nemnd (Mellomkirkelig råd)
2018 - presentAlternerende medlem i Rådet for CPCE (Community of Protestant Churches in Europe)
2021 - presentLeder teologisk nemnd (Mellomkirkelig råd)