Roar G. Fotland, Dr. Art.

Associate Professor

Phone: 22590588
Office: 337

Latest academic publications

  • Fotland, R. G. (2020). Hvor afrikansk var konferansen i Arusha?. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 74(2), s. 107 - 115. ISSN: 1504-6605
  • Fotland, R. G. (2015). En kirke for folket : et metodistisk perspektiv. Folkekirke nå, s. 82 - 92. Verbum Akademisk. ISBN: 9788254313121
  • Fotland, R. G. (2014). Migrasjon og den misjonale kirke : kan dagens kirke hente inspirasjon fra amerikansk metodisme på 1800-tallet?. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 68(1), s. 39 - 58. ISSN: 1504-6605
  • Fotland, R. G. (2014). Double Religiosity in Norway: The Persisting Presence of Primal Religiosity. Seeing New Facets of the Diamond Christianity as a Universal Faith - Essays in honour of Kwame Bediako, s. 105 - 117. ISBN: 9781908355591
  • Fotland, R. G. (2011). Misjonsdokumenter 2010 - Edinburgh og Cape Town i perspektiv. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 65(1-2), s. 87 - 104. ISSN: 1504-6605
  • Fotland, R. G. (2011). Når verdensbilder møtes, kollisjon eller dialog? : norsk modernitet i møte med det førmoderne. Forståelsens gylne øyeblikk : festskrift til Øyvind Dahl, s. 163 - 178. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2602-7
  • Fotland, R. G. (2011). Dobbel religiøsitet i Norge : om samspill og strid mellom kristendom og primalreligion. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 65(3-4), s. 200 - 216. ISSN: 1504-6605
  • Fotland, R. G. (2010). Metodistkirken - en bekjennelseskirke?. Kirkens bekjennelse i historisk og aktuelt perspektiv : festskrift til Kjell Olav Sannes, s. 223 - 235. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2512-9
  • Fotland, R. G. (2008). The Holy Spirit of grace : prevenient grace as God's missional presence in the world. Med Kristus til jordens ender : festskrift til Tormod Engelsviken, s. 147 - 154. Tapir Akademisk Forlag. Search in Cristin...
  • Fotland, R. G. (2007). The southern phase of Christianity : the contribution of the global south to the church in the global north. Mission to the world : communicating the Gospel in the 21st century : essays in honour of Knud Jørgensen, s. 215 - 229. Regnum Books. Search in Cristin...

Education and professional practice

0Utdanning
1977Menighetsprest i Metodistkirken
1980Metodistkirkens teologiske Seminar
1987Certificate of Mission ved Selly Oak Colleges, Birmingham, England
1987Misjonær i Liberia
1990Dr. of Ministry ved Wesley Theological Seminary, Washington DC
1990Sykehusprest ved Hospitalet Betanien i Bergen
1991Lærer ved Metodistkirkens teologiske seminar
1992Praktisk pedagogisk seminar ved Universitetet i Bergen
1997Rektor ved Metodistkirkens teologiske seminar
2001Fakultetslektor ved MF
2001Daglig leder ved Egede Instituttet
2005Førsteamanuensis i misjonsvitenskap og religionsvitenskap ved MF
2005Dr. artium i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen

Positions

2000Styremedlem i Metodistkirkens Misjonsselskap
2004Board of Directors ved Africa University, Mutare, Zimbabwe
2006Leder for Metodistkirkens liturgikomité