Gunnar Harald Heiene, dr. theol.

Professor Em.

Latest academic publications

  • Heiene, G. H. (2018). Martin Luthers betydning for den norske kirkekampen under andre verdenskrig. Teologisk Tidsskrift, 7(1), s. 6 - 24. ISSN: 1893-0263
  • Heiene, G. H. (2017). Kirkens engasjement i et pluralistisk samfunn. Kirke og øvrighed i et pluralistisk samfund, s. 137 - 154. Forlaget Kolon. ISBN: 9788787737814
  • Heiene, G. H. (2011). Bishop Eivind Berggrav and Finland : a case study in Nordic ecumenism. Yliopisto, kirkko ja yhteiskunta : Aila Lauhan juhlakirja, s. 97 - 110. Suomen Itämainen Seura. ISBN: 978-952-5031-65-2
  • Heiene, G. H. (2011). Aila Lauha ja pohjoismaiset kansankirkot = Aila Lauha and the Nordic Folk Churches. Teologinen Aikakauskirja, 116(6), s. 525 - 533. ISSN: 0040-3555
  • Schmidt, U. & Heiene, G. (2010). Delrapport 1 : Den politiske avtalen og Den norske kirkes særskilte valgregler. Når alle stemmer teller : evaluering av demokratireformen i Den norske kirke : Kirkevalget 2009, s. 25 - 56. ISBN: 9788292972137
  • Heiene, G. (2008). Hva vil pasienten med sin klage?. Klagenemnder - rettssikkerhet og effektivitet, s. 278 - 296. Fagbokforlaget. Search in Cristin...
  • Baune, Ø., Borge, O. J., Funderud, S., Føllesdal, D., Heiene, G. & Østnor, L. (2008). The moral status of human embryos with special regard to stem cell research and therapy. Stem Cells, Human Embryos and Ethics, s. 1 - 18. Springer. ISBN: 978-1-4020-6988-8
  • Heiene, G. (2008). Theological arguments in the human stem cell debate : a critical evaluation. The moral status of human embryos with special regard to stem cell research and therapy, s. 221 - 235. Springer Science+Business Media B.V.. Search in Cristin...
  • Baune, Ø., Borge, O. J., Funderud, S., Føllesdal, D., Heiene, G. & Østnor, L. (2007). Stamceller fra embryoer til forskning og terapi? : uttalelse fra en norsk prosjektgruppe. Unipub forlag. ISBN: 9788274772984
  • Bendana, A., Heiene, G. & Jones, J. Y. (2007). Global justice - the white man's burden? : essays on development and justice in honor of Øystein Tveter. Fagbokforlaget. ISBN: 9788245005134

Education and professional practice

1977Cand. theol. MF
1978Ordinert Aurdal kirke
1978Praktisk.teol.eksamen MF
1978 - 1979Feltprest på Setermoen
1979 - 1984Vitenskapelig ass. MF, etikk
1984 - 1987Stipendiat NAVF
1988Konsulent for internasjonale spørsmål i Mellomkirkelig Råd
1988 - 1991Forsker NAVF Biografi om Eivind Berggrav.
1991Dr. theol. MF
1991 - 1992Førsteamanuensis MF
1992 - 1993Forsker Diakonhjemmets høgskolesenter
1993 - 1996Førsteamanuensis MF
1996 - presentProfessor MF
2002 - 2004Dekanus MF

Positions

1990 - 2009Medlem av Frogner menighetsråd
1991 - 1998Leder for komiteen for internasjonale spørsmål under Mellomkirkelig Råd
1993 - 1995Leder for Bispemøtets arbeidsgruppe om homofili
1999 - 2003Medlem av Kirkerådet Nemnd for Diakoni
1999 - 2001Medlem av Vårt Lands Representantskap
1999 - 2001Medlem av Sosialdepartementets arbeidsgruppe om xenotransplantasjon
2000 - 2008Medlem av Diakonhjemmets hovedstyre og høyskolestyre
2000 - 2007Medlem av Alkokutts styre
2005 - 2014Leder for Faglig Etisk Utvalg, Menneskeverd
2011 - 2017Leder for Menneskerettighetsutvalget, MKR
2014 - presentMedlem av Bioteknologirådet