Knut Tveitereid

Associate Professor

Phone: 22590650
Mobile: 92606091
Office: 461

Presentation

Before coming to MF (December 2019) I was associate professor in practical theology at NLA University College. Prior to that I worked as an ordained youth minister in two Oslo congregations within the Church of Norway.

My main academic interests concern theology in practice: the use of theology, and theological ethnography – where the life of the church meets academic reflection. In my research I work for the most part with qualitative methods, often driven by a curiosity about how theology is shaped by a society in rapid change. I have a soft spot for youth, youth culture and youth ministry. It is therefore with joy I lecture in courses like Christian- and Religious education (TEOL5530/TEOL2510), Theology and Pedagogy of the Church Building (PED5550), and Between Text and Sermon (TEOL5710).

Two scholarly networks have in particular been academically significant: Ecclesiology and Ethnography Network and International Association for the Study of Youth Ministry. In the former network I have served as the Academic Co-ordinator for the annual conference at Durham University for several years.

Latest academic publications

  • Tveitereid, K. & Norheim, B. E. H. (2021). Theological Wiggle Room as a Resource in Ordinary Theology Significance for Ecclesiology, Leadership, and Personal Development. International Journal of Practical Theology. ISSN: 1430-6921
  • Norheim, B. E. H. & Tveitereid, K. (2020). Ildsjeler og ildsteder : en etnografisk studie av ledelsesdynamikker i vitale ungdomsarbeid i Den norske kirke. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT), 37(2), s. 6 - 21. ISSN: 1893-4773
  • Tveitereid, K. (2019). Danske og/eller engelske tilstander? Handlingsalternativer for utviklingen av nye typer menigheter i Den norske kirke. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 73(1), s. 54 - 66. ISSN: 1504-6605
  • Tveitereid, K. (2018). Bredde og dybde, tidsavgrensing og kontinuitet - Nødvendige motsetninger i kirkelig trosopplæring?. Byggekloss-spiritualitet? : en studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring, s. 188 - 209. ISBN: 9788282493611
  • Tveitereid, K. (2018). Making Data Speak - The Shortage of Theory for the Analysis of Qualitative Data in Practical Theology. What Really Matters : Scandinavian Perspectives on Ecclesiology and Ethnography, s. 41 - 57. Pickwick Publications. ISBN: 978-1-5326-1811-6
  • Norheim, B. E. H. & Tveitereid, K. (2013). "Stemning har ikke noe med selve kirkerommet å gjøre": Unges utforming av gudstjenesterommet. Skjønnhet og tilbedelse, s. 229 - 245. Akademika forlag. ISBN: 978-82-321-0210-5
  • (2012). A learning missional church : reflections from young missiologists. Regnum Books. ISBN: 978-1-908355-01-0
  • Tveitereid, K. (2009). I interaktivitetens navn? Forkynnelse i grensesnittet mellom evangeliet, kirken og kulturen.. Grensesprengende : om forkynnelse for ungdom 15-18 år, s. 169 - 186. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2407-8

Education and professional practice

1995 - presentFreelance som forkynner og skribent
2002Ordinasjon, Den norske kirke, Landvik, Grimstad
2002Cand.theol., Det teologiske menighetsfakultet, Oslo
2015PhD i Praktisk teologi: Misjonshøgskolen, Stavanger (nå VID)

Positions

2014 - presentMedlem av styringsgruppa (programansvarlig) for The Durham Conference, St. Johns College, Durham University, UK. Årlig forskerkonferanse i regi av The Ecclesiology and Ethnography Network.
2014 - presentStyremedlem KIFO
2014 - 2019Leder for søknadsprosessen til NOKUT, siden programkoordinator for MATAM: Master in Theology and Ministry v/ NLA Høgskolen
2018 - 2019Prosjektleder for opprettelsen av ny forskergruppe: Research on Theology and Ministry