Carl Petter Opsahl

Associate Professor

Liturgical Studies

Special fields:

 • Worship
 • Spirituality
 • Hymnology
Phone: 22590596
Office: 459

Presentation

I'm associate Professor in Practical Theology

Latest academic publications

 • Opsahl, C. P. (2021). Gudstjeneste i antropocen? : økoteologi og liturgikk. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT), 38(1), s. 68 - 81. ISSN: 1893-4773
 • Opsahl, C. P. (2020). Noen må synge i verdens natt : liturgiske perspektiver i Svein Ellingsens salmer. Kirke og kultur, 124(1), s. 22 - 34. ISSN: 0023-186X
 • Opsahl, C. P. (2020). Flerstemmig gudstjeneste : postkoloniale perspektiver på liturgi. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT), 37(1), s. 54 - 66. ISSN: 1893-4773
 • Opsahl, C. P. (2016). Dance To My Ministry. Exploring Hiphop Spirituality. Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN: 978-3525604540
 • Opsahl, C. P. (2012). En by fylt av blomster. Spontanritualisering etter 22. juli. Kirke og kultur, (1), s. 5 - 21. ISSN: 0023-186X
 • Opsahl, C. P. (2007). Hiphopens ungdomskultur i møte med kirkens gudstjenestetradisjon. Elisabeth Tveito Johnsen (red.): Barneteologi og kirkens ritualer. Perspektiver på trosopplæring , barn og konfirmanter, s. 197 - 208. ISBN: 978-82-91925-14-1
 • Opsahl, C. P. (2004). Reisen til Takua Nuva, Lysets Toa religion og fortelling i LEGO BIONICLE-universet. Kirke og kultur, (Årg. 109, h. 1), s. [47]-60. ISSN: 0023-186X
 • Opsahl, C. P. (2000). Jesus i miksen. Jesus - år 2000 etter Kristus. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-12949-7
 • Opsahl, C. P. (2000). Blant mikrofonriddere og plateryttere. Selvpresentasjon i norsk hip hop. Kirke og kultur, årgang 105(3), s. 195 - 207. ISSN: 0023-186X