Jan-Olav Henriksen, dr.philos. & dr. theol.

Professor

Phone: 22590534
Office: 340

Presentation

Henriksen is professor of systematic theology, and teaches and does research in all areas of that discipline, although his main subject is Philosophy of religion. He has supervised almost 30 doctoral students for their PhD, and has presently 7 PhD-students under supervision, in addition to master students. His present research topic focuses on different dimensions in the relationship between God and human experience, as well as on religion interpreted from a pragmaticist angle. He also holds a keen interest in the conditions for religion in a post-secular society.

Selected publications

 • Henriksen, J.-O. (2017). Å ødelegge seg selv : om religionens og moralens mørke sider. Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen, s. 213 - 227. Novus Forlag. ISBN: 978-82-7099-880-7
 • Henriksen, J.-O. & Sandnes, K. O. (2016). Jesus as healer : a Gospel for the body. William B. Eerdmans Publishing Company. ISBN: 9780802873316
 • Henriksen, J.-O. (2016). Everyday Religion as Orientation and Transformation: a Challenge to Theology. Nordic Journal of Religion and Society, 29(1), s. 36 - 51. ISSN: 0809-7291
 • Henriksen, J.-O. (2016). God in Martin Luther. Religion: Oxford Research Encyclopedias, s. 1 - 22. Oxford University Press. ISBN: 9780199340378
 • Henriksen, J.-O. (2016). God revealed through human agency – Divine agency and embodied practices of faith, hope, and love. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie, 58(4), s. 453 - 472. ISSN: 0028-3517
 • Henriksen, J.-O. (2016). Mangfold og tvetydighet : aktuelle blikk på religion. Portal forlag. ISBN: 978-82-8314-074-3
 • Henriksen, J.-O. (2015). A new basis for natural religion? Recent explanations of religion and their challenges to contemporary philosophy of religion. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie, 57(4), s. 464 - 482. ISSN: 0028-3517
 • Henriksen, J.-O. (2014). Life, love, and hope : God and human experience. William B. Eerdmans Publishing Company. ISBN: 978-0-8028-7149-7
 • Henriksen, J.-O. (2014). Struggling with change: The predicament of evolution and change for religious traditions. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie, 19(4), s. 441 - 453. ISSN: 0028-3517
 • Henriksen, J.-O. (2014). The Role of Experience in the Assessment of Human Nature. Theology and Science, 12(4), s. 324 - 337. ISSN: 1474-6700
 • Henriksen, J.-O. (2014). Challenges to the Traditional Christian Concept of History. Zygon: Journal of Religion and Science, 49(4), s. 855 - 874. ISSN: 0591-2385
 • Henriksen, J.-O. & Pabst, K. (2013). Uventet og ubedt. Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-02155-3
 • Henriksen, J.-O. (2013). Relating God and the self : dynamic interplay. Ashgate. ISBN: 978-1-4094-6548-5
 • Henriksen, J.-O. (2013). Revelation between cognitive science of religion and dialectical theology. Theology and Science, 11(4), s. 356 - 369. ISSN: 1474-6700
 • Henriksen, J.-O. (2013). Distinct, unique, or separate? : challenges to theological anthropology and soteriology in light of human evolution. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology, 67(2), s. 166 - 183. ISSN: 0039-338X
 • (2012). Crisis and change : religion, ethics and theology under late modern conditions. Cambridge Scholars Publishing. ISBN: 9781443837491
 • Henriksen, J.-O. (2011). Finitude and theological anthropology : an interdisciplinary exploration into theological dimensions of finitude. Peeters Publishers. ISBN: 978-90-429-2458-1
 • Henriksen, J.-O. (2011). Religion : mellom troens isolasjon og uvitenhetens forakt. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN: 978-82-7634-911-5
 • Christoffersen, S. A. & Henriksen, J.-O. (2010). Religionens livstolkning. Innføring i kristendommens religionsfilosofi. Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-01749-5
 • Henriksen, J.-O. (2010). Eros and/as desire - a theological affirmation : Paul Tillich read in the light of Jean-Luc Marion's The Erotic Phenomenon. Modern Theology, 26(2), s. 220 - 242. ISSN: 0266-7177
 • Henriksen, J.-O. (2009). Menneskesyn : historisk arv og fortsat aktualitet. Klim. ISBN: 9788779555754
 • Henriksen, J.-O. (2009). Desire, gift, and recognition : Christology and postmodern philosophy. William B. Eerdmans Publishing Company. ISBN: 9780802863713
 • Henriksen, J.-O. (2007). Teologi i dag : samvittighet og selvkritikk. Fagbokforlaget. ISBN: 9788245006179
 • (2005). Mykere kristendom? Sørlandsreligion i endring. Fagbokforlaget. Search in Cristin...

Latest academic publications

 • Henriksen, J.-O. (2020). An animal in need of wisdom : Theological anthropology and the origins of humility and wisdom. Theology and Evolutionary Anthropology : Dialogues in Wisdom, Humility and Grace, s. 142 - 159. Routledge. ISBN: 9780367221805
 • Henriksen, J.-O. (2020). Representation and Ultimacy : Christian Religion as Unfinished Business. LIT Verlag. ISBN: 978-3-643-91168-1
 • Henriksen, J.-O. (2020). Embodied, relational, desiring, vulnerable - reconsidering Imago Dei. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie, 62(3), s. 267 - 294. ISSN: 0028-3517
 • Henriksen, J.-O. (2020). Religion og konflikt – må det henge sammen?. Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn, s. 57 - 71. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202675295
 • Sandnes, K. O. & Henriksen, J.-O. (2020). Resurrection : Texts and Interpretation, Experience and Theology. Pickwick Publications. ISBN: 9781532695872
 • Henriksen, J.-O. (2020). Religions, the contemporary paradox : on understanding religions as practice and why it matters. Between Closeness and Evil. A Festschrift for Arne Johan Vetlesen, s. 309 - 331. Scandinavian Academic Press. ISBN: 978-82-304-0268-9
 • Henriksen, J.-O. (2020). Violence, Shame, and Moral Agency – An Exploration of Krista K. Thomason’s Position. De Ethica, 6(1), s. 23 - 34. ISSN: 2001-8819
 • Henriksen, J.-O. (2020). The Reformer in the Eyes of a Critic : Nietzsche’s Perception and Presentation of Luther. The Reformation of Philosophy, s. 119 - 129. Mohr Siebeck. ISBN: 9783161592188
 • Henriksen, J.-O. (2019). Religious Plurality and Pragmatist Theology : Openness and Resistance. ISBN: 9789004412323
 • Henriksen, J.-O. (2019). Christianity as Distinct Practices : A Complicated Relationship. T&T Clark. ISBN: 978-0-567-68327-4

Education and professional practice

0Div.kortere og lengre forskningsopphold Tyskland (1985-86, 1988, 1990), Storbritannia (2000, 2015, 2017-18), USA (Princeton, 1999,2001,2003, 2005) og Nederland (2017)
0
1982Cand. theol. MF
1984 - 1985Sivilarbeider og konsulent i Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke.
1984Mag. art. i filosofi UiO
1987 - 1990NAVF-stipendiat
1990 - 1991Førstelektor MF
1990Dr. theol. UiO
1991 - 1994Dosent og professor i systematisk teologi ved distriktshøyskolen i Volda
1994 - presentProfessor i systematisk teologi ved Menighetsfakultetet , fra 2002 med særlig vekt på religionsfilosofi
2000Alan Richardson Fellow, University of Durham, UK
2002Dr. philos. UiO
2002 - presentProfessor i religion med vekt på religion i det postindustrielle samfunnet ved Universitetet i Agder
2006 - presentForsker ved Center of Theological Inquiry, Princeton, New Jersey 2006-07 og 2012-13.
2009 - 2012Leder for den tverrinsitusjonelle Forskerskolen Religion Values Society
2013 - 2017Forskningsdekan MF
2017 - 2018Gjesteforsker, St Benets Hall, Oxford University, UK

Positions

1991 - 1998Medlem i Komiteen for Internasjonale spørsmål under Mellomkirkelig råd
1998 - 2004Styremedlem Institutt for sjelesorg, Modum Bad
1999 - 2003Leder Teologisk Nemnd under Mellomkirkelig Råd
2005 - 2009Editor in Chief Studia Theologica - Nordic Journal of Theology
2005 - 2007Medlem i LWF Task force on Marriage, Family and Human Sexuality
2006 - 2010Medlem i Den norske kirkes lærenemnd
2007 - 2012Medlem Arts and Humanities Research Council Steering Commmitte Religion and Society, UK
2010 - 2019Member of the editorial board Studia Theologica - Nordic Journal of Theology
2011 - presentMember, Advisory Board of Dialog - A Journal of Theology (US)
2012 - presentMedlem, Bispemøtets teologiske råd
2013 - 2017Medlem i Forskningsutvalget i UHR
2013 - 2017Forskningsdekan, Menighetsfakultetet
2013Co-Editor, Nordic Studies in Theologiy (LIT Verlag) -
2014Co-Editor, Religion, Theology and the Sciences (Vandenhoeck & Ruprecht) -