Emil Sætra

Doctoral Research Fellow

Education

Special fields:

 • Democratic and citizenship education
 • Social studies didactics
 • Controversial issues education
Phone: 22590612
Office: 321C
Visiting hours: By appointment

Presentation

My primary research interest is democratic citizenship education. My doctoral thesis, which I am currently working on, is about the teaching of controversial issues.

Selected publications

 • Sætra, E. (2020). Discussing Controversial Issues in the Classroom: Elements of Good Practice. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN: 0031-3831
 • Sætra, E. (2019). Teaching Controversial Issues: A Pragmatic View of the Criterion Debate. Journal of Philosophy of Education, 53(2), s. 323 - 339. ISSN: 0309-8249
 • Stray, J. H. & Sætra, E. (2016). Dialog og demokratisering - Overveielser omkring læreres rolle i dialoger som omhandler kontroversielle politiske og religiøse spørsmål. Nordic Studies in Education, 36(4), s. 279 - 294. ISSN: 1891-5914

Latest academic publications

 • Sætra, E. (2021). Discussing Controversial Issues: Exploring the Role of Agonistic Emotions. Democracy and Education. ISSN: 1085-3545
 • Sætra, E. (2021). Hva er et kontroversielt spørsmål? En definisjonsteoretisk analyse – og litt om implikasjoner for pedagogisk praksis. Norsk pedagogisk tidsskrift, s. 93 - 102. ISSN: 0029-2052
 • Sætra, E. (2020). Discussing Controversial Issues in the Classroom: Elements of Good Practice. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN: 0031-3831
 • Heldal, J. & Sætra, E. (2020). Transformativ læringsteori. Til elevens beste. Pedagogiske perspektiver, s. 79 - 97. Gyldendal Akademisk. ISBN: 9788205518506
 • Danielsen, A. G., Diseth, Å. R., Heldal, J., Kvello, Ø., Egelandsdal, K., Ness, I. J. & Sætra, E. (2020). Elevens beste og pedagogiske perspektiver - en analyse. Til elevens beste. Pedagogiske perspektiver, s. 284 - 307. Gyldendal Akademisk. ISBN: 9788205518506
 • Sætra, E. & Stray, J. H. (2019). Læreplan og demokrati Om lærernes bruk av læreplanen i samfunnsfag i et demokratipedagogisk perspektiv. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 3(1), s. 3 - 18. ISSN: 2535-4051
 • Sætra, E. & Stray, J. H. (2019). Hva slags medborger? En undersøkelse av læreres forståelse av opplæring til demokrati og medborgerskap. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 3(1), s. 19 - 32. ISSN: 2535-4051
 • Sætra, E. (2019). Teaching Controversial Issues: A Pragmatic View of the Criterion Debate. Journal of Philosophy of Education, 53(2), s. 323 - 339. ISSN: 0309-8249
 • Stray, J. H. & Sætra, E. (2018). Fellesskapets pedagogikk: Deweys moralfilosofi som tilnærming til klasseledelse. Norsk pedagogisk tidsskrift, 102(1), s. 16 - 25. ISSN: 0029-2052
 • Stray, J. H. & Sætra, E. (2018). Skole for demokrati? En diskusjon av betingelser for skolens demokratidannende funksjon. Utbildning och Demokrati, 27(1), s. 99 - 113. ISSN: 1102-6472