Terje Hegertun, PhD

Professor

Systematic Theology

Special fields:

 • Dogmatics
 • Pentecostal theology
 • Church doctrine
 • Christian Denominations
 • Ecumenism
 • Spirituality
Phone: 22590551
Office: 467
Visiting hours: By appointment, office 467

Presentation

I am connected to the field of systematic theology and issues like the Trinity, the view of revelation, the sacraments, the worldwide church and the understanding of the role of the Holy Spirit. My research interest has been about the relation between the Spirit and the church, Pentecostal theology, as well as ecumenical issues: the foundation of Christian unity, different models of church cooperation etc. I also make research on various hermeneutical understandings and approaches to the view of Scripture.

Selected publications

 • Hegertun, T. (2018). Nådens gaver i gjestfrihetens hus : kirken som karismatisk og sakramentalt fellesskap. Luther forlag. ISBN: 9788253148632
 • Hegertun, T. (2017). The Spirit Driven Church : Signs of God's Graceful Presence. Pickwick Publications. ISBN: 978-1-5326-1717-1
 • Hegertun, T. (2016). Guds utvelgelse: hvordan forstå Bibelens tekster om kall, utvelgelse og forutbestemmelse?. Korsets seier : KS, s. 12 - 14. ISSN: 0806-5918
 • Hegertun, T. (2016). Jeppe Bach Nikolajsen, The Distinctive Identity of the Church: A Constructive Study of the Post-Christendom Theologies of Lesslie Newbigin and John Howard Yoder. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 43(1), s. 85 - 87. ISSN: 1903-6523
 • Hegertun, T. (2016). Til kamp mot voldelig gudsbilde. Korsets seier : KS, s. 18 - 19. ISSN: 0806-5918
 • Hegertun, T. (2016). When a Theological Institution Becomes Ecumenical: A Focus on the Process and Experience. Dialog, 55(4), s. 364 - 371. ISSN: 0012-2033
 • Hegertun, T. (2015). Menigheten i lys av den tredje trosartikkel - elementer i en pentekostal ekklesiologi. Pentekostale perspektiver, s. 165 - 186. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1859-2
 • Hegertun, T. (2015). Thomas Ball Barratt and the 'Spirit of Unity. Journal of the European Pentecostal Theological Association, 35(1), s. 33 - 46. ISSN: 1812-4461
 • Hegertun, T. (2015). "Kirkeliggjøring" av pinsebevegelsen - noen refleksjoner. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn, s. 135 - 141. ISSN: 1893-8728
 • Hegertun, T. (2014). Kontekstuell følsomhet og uttrykksmessig mangfold : refleksjoner omkring pentekostal teologi i det 21. århundre. Ung Teologi, 47(2), s. 39 - 47. ISSN: 0333-340X
 • Hegertun, T. (2014). Nådegaver og naturgaver : noen refleksjoner i lys av pentekostal teologi. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 41(4), s. 311 - 322. ISSN: 1903-6523
 • Hegertun, T. (2013). Bridge over troubled water? : rebaptism in a Nordic context - reflections and proposals. Pneuma: The Journal of the Society for Pentecostal Studies, 35(2), s. 235 - 252. ISSN: 0272-0965
 • Hegertun, T. (2010). "Vi tror på Bibelen og vedkjenner oss den apostoliske trosbekjennelsen" : Pinsebevegelsen og forholdet til Skrift og bekjennelse. Kirkens bekjennelse i historisk og aktuelt perspektiv : festskrift til Kjell Olav Sannes, s. 237 - 249. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2512-9
 • Hegertun, T. (2009). Pinsestrid i økumenisk og diskursteoretisk perspektiv. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 63(3), s. 165 - 187. ISSN: 1504-6605
 • Hegertun, T. (2009). Det brodersind som pinseaanden nødvendigvis maa føde : analyse av økumeniske posisjoner i norsk pinsebevegelse med henblikk på utviklingen av en pentekostal økumenikk og fornyelse av økumeniske arbeidsformer. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2484-9
 • Hegertun, T. (2009). Ikke rom i herberget? : refleksjoner omkring karismatisk og pentekostal teologi i møte med akademia. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 63(2), s. 67 - 74. ISSN: 1504-6605
 • Hegertun, T. (2008). Refleksjoner omkring Ånden, troen og dåpen. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 62(4), s. 212 - 219. ISSN: 1504-6605
 • (2008). Med Kristus til jordens ender : festskrift til Tormod Engelsviken / [redaksjon: Kjell Olav Sannes (ansv.), Egil Grandhagen ...[et al.]]. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2334-7

Latest academic publications

 • Hegertun, T. (2021). Det trofaste samlivet. Verbum Akademisk. ISBN: 9788254314609
 • Hegertun, T. (2017). The Spirit Driven Church : Signs of God's Graceful Presence. Pickwick Publications. ISBN: 978-1-5326-1717-1
 • Hegertun, T. (2016). When a Theological Institution Becomes Ecumenical: A Focus on the Process and Experience. Dialog, 55(4), s. 364 - 371. ISSN: 0012-2033
 • Hegertun, T. (2015). Thomas Ball Barratt and the 'Spirit of Unity. Journal of the European Pentecostal Theological Association, 35(1), s. 33 - 46. ISSN: 1812-4461
 • Hegertun, T. (2015). Menigheten i lys av den tredje trosartikkel - elementer i en pentekostal ekklesiologi. Pentekostale perspektiver, s. 165 - 186. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1859-2
 • Hegertun, T. (2014). Nådegaver og naturgaver : noen refleksjoner i lys av pentekostal teologi. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 41(4), s. 311 - 322. ISSN: 1903-6523
 • Hegertun, T. (2013). Bridge over troubled water? : rebaptism in a Nordic context - reflections and proposals. Pneuma: The Journal of the Society for Pentecostal Studies, 35(2), s. 235 - 252. ISSN: 0272-0965
 • Hegertun, T. (2010). "Vi tror på Bibelen og vedkjenner oss den apostoliske trosbekjennelsen" : Pinsebevegelsen og forholdet til Skrift og bekjennelse. Kirkens bekjennelse i historisk og aktuelt perspektiv : festskrift til Kjell Olav Sannes, s. 237 - 249. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2512-9
 • Hegertun, T. (2009). Ikke rom i herberget? : refleksjoner omkring karismatisk og pentekostal teologi i møte med akademia. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 63(2), s. 67 - 74. ISSN: 1504-6605
 • Hegertun, T. (2009). Pinsestrid i økumenisk og diskursteoretisk perspektiv. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 63(3), s. 165 - 187. ISSN: 1504-6605

Education and professional practice

1986 - 1988Markedssjef i BOHUS
1988 - 1990Medialeder og pastor i Filadelfia,Oslo
1990 - 1992Pastor i Betel, Mosjøen
1992 - 1999Daglig leder og ansvarlig redaktør i Korsets Seier
1995 - 1997Forlagssjef Rex Forlag
2003Cand.theol. MF
2009Graden Phd. MF
2010 - 2015Førsteamanuensis i systematisk teologi
2015 - presentProfessor i systematisk teologi, MF

Positions

1986 - 1989Den norske Lausannekomite
1988 - 1990Styreleder i TV Inter
2000 - 2003Medlem av representantskapet i Vårt Land
2000 - 2002Styreleder for Lederrådet i pinsebevegelsen
2004 - 2008Medlem av representantskapet for Bibelselskapet
2005 - 2009Styremedlem, Verbum forlag
2010 - 2014Styremedlem Det teologiske menighetsfakultet