Torleiv Austad, dr. theol.

Professor Em.

Office: 206

Latest academic publications

  • Austad, T. (2018). "Catacomb Ordination" in Nazi-Occupied Norway : the Clandestine Ordination on Helgøya on 2 July 1944. Kirchliche Zeitgeschichte, 31(2), s. 478 - 495. ISSN: 0932-9951
  • Austad, T. (2018). Andre kirker og kirketradisjoner - og trossamfunn med røtter i kristendommen. Kirkesamfunn i Norge: Innføring i kirkekunnskap, s. 313 - 334. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 978-82-02-59475-6
  • Austad, T. (2018). "Katakombeordinasjon" : ordinasjonen på Helgøya 2. juli 1944. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT), 35(2), s. 29 - 41. ISSN: 1893-4773
  • Austad, T. (2017). L'église de Norvège. Istina, 62(2), s. 181 - 195. ISSN: 0021-2423
  • Austad, T. (2016). Hvem reddet professor Victor Moritz Goldschmidt fra D/S Donau?. Nytt Norsk Tidsskrift, 32(4), s. 321 - 331. ISSN: 0800-336X
  • Austad, T. (2015). Bønnens bilde av Gud. Trinitarisk tro og tenkning. Festskrift til Svein Rise, s. 229 - 241. Portal forlag. ISBN: 978-82-8314-065-1
  • Austad, T. (2015). Henrik Seips forkynnelse under okkupasjonen 1940-1945. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT), 32(2), s. 61 - 71. ISSN: 1893-4773
  • Austad, T. (2015). The Foundation of the Church : a Confession and a Declaration. Kirchliche Zeitgeschichte, 28(2), s. 294 - 299. ISSN: 0932-9951
  • Austad, T. (2015). Church resistance against Nazism in Norway, 1940-1945. Kirchliche Zeitgeschichte, 28(2), s. 278 - 293. ISSN: 0932-9951
  • Austad, T. (2014). L´Église norvégienne sous l´Occupation allemande = The Norwegian Church during German Occupation. Revue d'histoire Nordique, (17), s. 49 - 69. ISSN: 1778-9605

Education and professional practice

1962Cand. theol. MF
1964Praktisk teol. eksamen
1964H.M.Kongens gullmedalje: To-regimentslæren i lys av den tyske kirkekamp.
1964Ordinert i Oslo Domkirke
1966Har vært feltprest og vikarprest.
1975Dr. theol. UiO: Kirkens Grunn.
1976Dosent
1982Professor
1996Underviser i dogmatikk.

Positions

1973 - 1982Redaktør i Luthersk Kirketidende
1978 - 1986Medlem av Kirkerådet
1983 - 1992Medlem i kommisjonen Faith and Order, KV
1985 - 1996Medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin
1989 - 1995Hovedstyremedlem i Indremisjonsselskapet
1991 - 1998Medlem av Bioteknologinemnda
1995 - presentVisepresident i Luther-akademiet i Ratzeburg, Tyskland
1998 - presentLeder av Den norske kirkes lærenemd
1998 - presentMedlem av Norgesnettrådet