Leif Gunnar Engedal, dr. philos.

Professor Em.

Psychology of Religion/Pastoral Care and Counceling

Phone: 22590500
Office: 206

Newest scientific publications

  • Stålsett, G., Austad, A. & Engedal, L. G. (2017). The Persecuting God and the Crucified Self : the Vital Role of Metaphors in Psychotherapy. Ana-Maria Rizzuto and the Psychoanalysis of Religion : the Road to the Living God, s. 65 - 91. Lexington Books. ISBN: 978-1-4985-6424-3
  • (2015). Trosopplæring for alle? Læring, tro og sårbare unge. ISBN: 978-82-8249-153-2
  • Engedal, L. G. (2015). Når ansikt åpner seg : sårbarhet som grunnvilkår i kristen livstydning. Trosopplæring for alle? Læring, tro og sårbare unge, s. 103 - 124. ISBN: 978-82-8249-153-2
  • Engedal, L. G. (2014). Posisjoner og teoritradisjoner i religionspsykologisk forskning : et mulig oversiktsbilde. Religionspsykologi, s. 43 - 58. Gyldendal Akademisk. ISBN: 978-82-05-41634-5
  • (2014). Religionspsykologi. Gyldendal Akademisk. ISBN: 978-82-05-41634-5
  • Engedal, L. G. (2014). I sporene etter William James og Sigmund Freud. Religionspsykologi, s. 85 - 96. Gyldendal Akademisk. ISBN: 978-82-05-41634-5
  • Engedal, L. G. (2014). Den moderne religionspsykologiens pionerer : William James og Sigmund Freud. Religionspsykologi, s. 71 - 83. Gyldendal Akademisk. ISBN: 978-82-05-41634-5
  • Engedal, L. G. (2013). Kristen spiritualitet i en postmoderne konsumkultur? : en analyse av Korsvei-bevegelsens disippelspiritualitet. Kristen Spiritualitet. Perspektiver, tradisjoner og uttrykksformer, s. 93 - 112. Akademika forlag. ISBN: 978-82-321-0150-4
  • Engedal, L. G. (2013). Imago Hominis : en analyse av antropologiske forutsetningers betydning i psykoterapeutisk teori. Forankring og fornyelse : festskrift for Ansgarskolen 1913–2013, s. 294 - 315. Portal forlag. ISBN: 978-82-92712-87-0
  • Engedal, L. G. (2011). Det religiøse menneske i psykologien : teorier og posisjoner i religionspsykologisk forskning. Tidsskrift for teologi og kirke, 82(3), s. 207 - 231. ISSN: 0040-7194

Education and professional practice

1970Lærerskole
1974Lastebilsjåfør - Kirkens Nødhjelp/Afrika
1976Cand. Philol
1977Konsulent - Norsk Kristelig Studieråd
1978 - 1980Vitenskapelig assistent MF
1981 - 1983Forskningsstipendiat MF
1983Cand. Polit
1984 - 1993Instituttlektor - Institutt for Sjelesorg (IFS) Modum Bad
1994 - 1999Instituttleder ved IFS
1994 - 1995Forskningsstipendiat NFR
1999Dr. philos. (IKS/UiO)
1999 - presentProfessor i praktisk teologi (regligionspsykologi/sjelesorg)
1999 - presentForskningsleder ved IFS

Positions

1994 - 1999Ansvarlig redaktør i Tidsskrift for Sjelesorg
1996 - presentMedlem i styringsgruppa for prosjekt Kirke-helse-diakoni i regi av Kirkerådet og Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon
1997 - presentLeder av Undervisningsutvalget - Heggem Menighet/Modum
1997 - presentLeder av Norsk Religionspsykologisk Fagforum (NFR)
1997 - presentMedlem i styringsgruppa for prosjekt Konflikt og Forsoning (KOF) i samarbeide med Kirkens Nødhjelp
1998 - presentMedlem av styringsgruppa for Venneskapssamarbeid Modum - Matagalpa/Nicaragua