Kristin Norseth, dr. theol.

Associate Professor

Church History

Phone: 22590532
Mobile: 98832271
Office: 324C

Presentation

I specialize in Norwegian church history and women's history during the 19th and 20th century. This includes the study of the history of missions and transnational movements.

Publications

An overview of total production (cristin.no)

Selected publications

 • Norseth, K. (2017). Kvinners selvstendiggjøring : 1850-årenes vekkelsesliv fra et kvinneperspektiv. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening, (1), s. 20 - 38. ISSN: 0808-2901
 • Norseth, K. (2014). Dorothe Engelbretsdatter - portrett i et landskap. Vor kristne og humanistiske arv : betraktninger ved 200-årsjubileet for Grunnloven, s. 154 - 167. ISBN: 978-82-7693-203-4
 • Hareide, S. (2014). Messuskýringar. Norrøne messeforklaringer i norsk oversettelse. Festskrift til Jan H. Schumacher. St. Olav forlag. ISBN: 978-82-7024-283-2
 • Norseth, K. (2013). Kvinnelige lederskap i norsk kristenliv - et historisk perspektiv. Guds rikes skatt : festskrift til Tore Kopperud, s. 283 - 300. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1512-6
 • Norseth, K. (2013). Arousing anti-Catholic sentiments on a national scale : the case of Marta Steinsvik and Norway. European anti-Catholicism in a comparative and transnational perspective, s. 149 - 161. Rodopi. ISBN: 978-90-420-3707-6
 • (2012). Kirke, kultur, politikk : festskrift til professor dr. theol. Bernt T. Oftestad på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2851-9
 • Norseth, K. (2012). Herrens tjenerinner : Jomfru Maria i lutherske Norge. Kirke, kultur, politikk : festskrift til professor dr. theol. Bernt T. Oftestad på 70-årsdagen, s. 27 - 43. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2851-9
 • Norseth, K. (2011). De kristelige organisasjonene og kvinners prestetjeneste. Hun våget å gå foran: Ingrid Bjerkås og kvinners prestetjeneste i Norge, s. 195 - 208. ISBN: 9788254311820
 • Norseth, K. (2011). "-tag Ansvaret og Ledelsen i din egen Haand-" : kvinnelige ledere i norsk kristenliv - et historisk perspektiv. Ung Teologi, 43/44(1), s. 51 - 62. ISSN: 0333-340X
 • Norseth, K. (2010). Det er ikke gull alt som glimrer. Størst er barnet : artikler om barnet i Kaj Munks forfatterskab, s. 141 - 155. Forlaget ANIS. ISBN: 978-87-7457-489-7
 • Norseth, K. (2010). "4 blaarandede linneder-" : kvinneforeninger i historisk perspektiv. Hedrum kirke : 950-årsjubileum 2010, s. 126 - 135. ISBN: 978-82-303-1593-4
 • Norseth, K. & Oftestad, B. T. (2009). Med oikos inn i polis : kvinners vei til myndighet i norsk kristenliv i et offentlighetsperspektiv. Nytt Norsk Tidsskrift, 26(03.apr), s. 307 - 321. ISSN: 0800-336X
 • Norseth, K. (2008). MF og kvinneprestspørsmålet. Mellom kirke og akademia : Det teologiske Menighetsfakultetet 100 år, 1908-2008, s. 239 - 271. Tapir Akademisk Forlag. Search in Cristin...
 • Norseth, K. (2008). Bjarne Hareide - impulsene som formet ham. Prismet, 59(2), s. 127 - 142. ISSN: 0032-8847
 • (2008). Med Kristus til jordens ender : festskrift til Tormod Engelsviken / [redaksjon: Kjell Olav Sannes (ansv.), Egil Grandhagen ...[et al.]]. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2334-7
 • Norseth, K. (2008). Ekklesiologisk mangfold som teologisk problem - i norsk teologi mot slutten av 1800-tallet. Ung Teologi, 41(3), s. 67 - 81. ISSN: 0333-340X
 • Norseth, K. (2008). "- en i aandelig og legemlig Henseende reddende Gjerning-" tre perspektiver på norsk lepraarbeid på Madagaskar i det 19. århundre. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 62(2), s. 69 - 88. ISSN: 1504-6605
 • Norseth, K. (2007). La os bryte over tvert med vor stumhet : kvinners vei til myndighet i de kristelige organisasjonene 1842-1912. Search in Cristin...
 • Norseth, K. (2007). Women as mission leaders - a historical perspective. Mission to the world : communicating the Gospel in the 21st century : essays in honour of Knud Jørgensen, s. 301 - 313. Regnum Books. Search in Cristin...

Newest scientific publications

 • Norseth, K. (2017). Kvinners selvstendiggjøring : 1850-årenes vekkelsesliv fra et kvinneperspektiv. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening, (1), s. 20 - 38. ISSN: 0808-2901
 • Hareide, S. (2014). Messuskýringar. Norrøne messeforklaringer i norsk oversettelse. Festskrift til Jan H. Schumacher. St. Olav forlag. ISBN: 978-82-7024-283-2
 • Norseth, K. (2013). Kvinnelige lederskap i norsk kristenliv - et historisk perspektiv. Guds rikes skatt : festskrift til Tore Kopperud, s. 283 - 300. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1512-6
 • Norseth, K. (2013). Arousing anti-Catholic sentiments on a national scale : the case of Marta Steinsvik and Norway. European anti-Catholicism in a comparative and transnational perspective, s. 149 - 161. Rodopi. ISBN: 978-90-420-3707-6
 • (2012). Kirke, kultur, politikk : festskrift til professor dr. theol. Bernt T. Oftestad på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2851-9
 • Norseth, K. (2012). Herrens tjenerinner : Jomfru Maria i lutherske Norge. Kirke, kultur, politikk : festskrift til professor dr. theol. Bernt T. Oftestad på 70-årsdagen, s. 27 - 43. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2851-9
 • Norseth, K. (2010). Det er ikke gull alt som glimrer. Størst er barnet : artikler om barnet i Kaj Munks forfatterskab, s. 141 - 155. Forlaget ANIS. ISBN: 978-87-7457-489-7
 • Norseth, K. (2010). "4 blaarandede linneder-" : kvinneforeninger i historisk perspektiv. Hedrum kirke : 950-årsjubileum 2010, s. 126 - 135. ISBN: 978-82-303-1593-4
 • Norseth, K. & Oftestad, B. T. (2009). Med oikos inn i polis : kvinners vei til myndighet i norsk kristenliv i et offentlighetsperspektiv. Nytt Norsk Tidsskrift, 26(03.apr), s. 307 - 321. ISSN: 0800-336X
 • Norseth, K. (2008). ... en aandelig og legemlig Henseende reddende Gjerning... : tre perspektiver på norsk lepraarbeid på Madagaskar i det 19. århundre. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 62(2), s. 69 - 88. ISSN: 1504-6605

Education and professional practice

1968 - 1971Treårig lærerutdanning med norsk årsenhet
1971 - 1973Kristendomskunnskap mellomfag, fil. forberedende MF
1973 - 1982Skoleungdomssekr./ledertreningssekr., NKSS
1978Utdanning i radio- og TV-produksjon, London
1979 - 1982Timelærer, folkehøgskole, menighetsseminar, voksenopplæring
1982 - 1991Landsungdomssekr. og informasjonssjef, Det Norske Misjonsselskap
1990Timelærer, folkehøgskole, menighetsseminar, voksenopplæring
1990Antropologi, distriktshøgskolen, Stavanger
1991 - 1993Markedsansvarlig, journalist, barnebladet SALTO
1993 - 1997Forlagsredaktør, IKO-forlaget
1997 - 1999Prosjektleder, NRK fjernsynet, religiøse programmer
1997Kristendomskunnskap hovedfag MF
1998Embetseksamen teologi MF
1999 - 2005NFR-stipendiat, MF
2005 - 2007Universitetslærer MF
2007Førsteamanuensis

Positions

1988Har vært styremedlem i Internasjonalt Massemedia-institutt (IMMI).
1989Har vært styremedlem Det norske Bibelselskap og eksekutivkomiteen for De Forenede Bibelselskapers Europa- og Midtøsten-region (EUMEC).
1990Har vært medlem av Den norske kirkes dåpsopplæringsutvalg.
1991Har vært styremedlem Rønningen folkehøgskole.
1991Har vært representantskapsmedlem i Vårt Land (nestleder) og Landslaget for Norske Ungdomsorganisasjoner (LNU).
1992Leder av diverse program- og informasjonskomiteer ved en rekke landsomfattende storarrangementer.
1999 - 2008Styremedlem Egede-instituttet
2000 - 2006Styremedlem Misjonshøgskolen i Stavanger
2007 - 2014Styremedlem, NIME - Nordic Institute for Missiological and Ecumenical Research
2007 - presentRedaktør, Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap